Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghiệp vụ chuyên môn về công tác tham mưu CAND

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ; các đồng chí giảng viên, báo cáo viên cùng gần 200 học viên là các đồng chí công tác tại Công an các đơn vị, địa phương, học viện, trường CAND…

Thực hiện Nghị quyết số 10 và Chỉ thị số 09 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu CAND trong tình hình mới, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, từ năm 2013 đến nay, Văn phòng Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng của Bộ dành cho cán bộ tham mưu Công an các đơn vị, địa phương.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghiệp vụ chuyên môn về công tác tham mưu CAND -0

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức khẳng định, trong nhiều năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo xây dựng lực lượng Tham mưu CAND vững mạnh về mọi mặt; ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và văn bản chỉ đạo toàn diện, sâu sắc đối với công tác tham mưu CAND.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, công tác tham mưu CAND đã được tăng cường hơn. Hệ thống cơ quan tham mưu từ Bộ cho đến các địa phương ngày càng được xây dựng chính quy, từng bước củng cố về bộ máy, tổ chức. Phòng Tham mưu/Tổng hợp tại hầu hết các đơn vị trực thuộc Bộ được mở rộng chức năng, tăng thêm biên chế, thực hiện cả nhiệm vụ công tác chính trị, tổ chức, hậu cầu; Phòng Tham mưu Công an các địa phương được giao thêm nhiều nhiệm vụ khác.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghiệp vụ chuyên môn về công tác tham mưu CAND -0

Các đại biểu, giảng viên, báo cáo viên, học viên tham dự khai giảng lớp bồi dưỡng.

Do vậy, vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Tham mưu CAND ngày càng nâng cao, thể hiện rõ vai trò là cơ quan, đơn vị đầu mối tiếp nhận thông tin, gắn chặt với công tác lãnh đạo, chỉ huy; tham mưu, điều phối giúp lãnh đạo Công an các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm tiếp tục bồi dưỡng nâng cao về nhận thức, trách nhiệm và nghiệp vụ chuyên môn về công tác tham mưu cho đội ngũ cán bộ đảm nhận công tác này ngang tầm với nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghiệp vụ chuyên môn về công tác tham mưu CAND -0

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Tại lớp bồi dưỡng lần thứ 7 này, các đồng chí học viên sẽ được truyền đạt, trao đổi về 11 chuyên đề, bài giảng, bao gồm những nội dung trọng tâm, nổi bật trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật CAND. Lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức từ ngày 18/9 - 22/9/2023.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức đề nghị, các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng chấp hành nghiêm túc về nội quy, quy chế của lớp, tập trung lắng nghe, thảo luận, tư duy, suy ngẫm và liên tưởng trong áp dụng và ứng dụng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, để ngày càng vững vàng hơn về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật và linh hoạt hơn trong công tác tham mưu.

Ngay sau lễ khai giảng, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức đã trực tiếp truyền đạt đến lớp bồi dưỡng chuyên đề: Nội dung cơ bản của Đề án số 01/ĐA-BCA ngày 6/1/2023 về xây dựng lực lượng Tham mưu CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và Thông tư số 05/2023/TT-BCA ngày 8/2/2023 quy định về một số chế độ bảo đảm và khuyến khích đối với lực lượng Tham mưu và cán bộ làm công tác tham mưu CAND.

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi