Thứ Sáu, 22/9/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Theo Ban tổ chức, lớp bồi dưỡng đợt này có sự tham dự của 208 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy Phòng XDPT bảo vệ ANTQ Công an các địa phương; phó trưởng Công an huyện phụ trách công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ; chỉ huy cấp đội và trưởng, phó trưởng Công an cấp xã trực tiếp phụ trách công tác XDPT của Công an các tỉnh, thành từ Thừa Thiên Huế trở ra và lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác XDPT một số đơn vị, Cục chức năng trực thuộc Bộ.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ -0
Thiếu tưởng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục XDPT bảo vệ ANTQ Bộ Công an phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Thiếu tưởng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục XDPT bảo vệ ANTQ Bộ Công an nhấn mạnh, trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, lực lượng Công an các cấp đã tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy mạnh công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ, do đó phong trào ngày càng có nhiều đổi mới với nội dung, hình thức đa dạng phong phú, hướng về cơ sở; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân...

Thiếu trướng Tráng A Tủa cũng nêu rõ, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Công an, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn khẳng định, biện pháp vận động quần chúng là biện pháp cơ bản, chiến lược, làm nền tảng, cơ sở cho việc triển khai các biện pháp khác và toàn bộ hoạt động của lực lượng CAND. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải bám sát, phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ ANTT. 

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ -0
Các đại biểu và học viên tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các cán bộ học viên sẽ được trang bị những kiến thức toàn diện về các chủ trương, đường lối, quan điểm mới; thực tiễn sinh động của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ; một số kinh nghiệm tham mưu, tổ chức công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thêm vào đó là các kiến thức về công tác đảm bảo ANTT trong xây dựng nông thôn mới hay kinh nghiệm, phương pháp xây dựng mô hình dân vận khéo và tham mưu tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; nhất là các nội dung cơ bản cần nắm vững triển khai, thực hiện để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở cấp cơ sở.

Đây cũng là dịp để lực lượng cán bộ chuyên trách làm công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ của Công an các đơn vị, địa phương trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay đồng thời bàn giải pháp, kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình hiện nay.

Theo Ban tổ chức, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 diễn ra từ 29/5 - 2/6.

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi