Thứ Sáu, 22/9/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Giao ban công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân Quý III/2022

Dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị khối Hậu cần - Kỹ thuật (HCKT), các bệnh viện hạng I trong Công an nhân dân (CAND). 

 Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND Quý III và 9 tháng đầu năm 2022, Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính nêu rõ: Từ đầu năm đến nay, các đơn vị khối HCKT đã nỗ lực, cố gắng, nghiêm túc, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, cơ bản các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Nổi bật, các đơn vị đảm bảo các điều kiện HCKT đáp ứng chủ trương công tác lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Phân bổ ngân sách, giao dự toán năm 2022 đúng thời gian quy định, đảm bảo kinh phí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an; đảm bảo ngân sách, xây dựng kế hoạch vốn đầu tư cho Công an các đơn vị, địa phương. Công tác quản lý, hướng dẫn, triển khai các dự án đầu tư xây dựng… được tăng cường, triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện, xăng dầu, vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, quân trang và nuôi quân đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương. Bảo đảm thông tin liên lạc, cơ yếu thông suốt, an toàn, phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, thông tin từ Bộ đến địa phương. Bảo đảm an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quản lý, cấp căn cước công dân, triển khai Đề án 06 của Chính phủ và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022. 

Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính báo cáo tại Hội nghị.

Tiếp tục triển khai Đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế CAND đến năm 2030; tập trung hoàn thiện Để án nâng cao năng lực dự phòng, khám chữa bệnh của y tế CAND đảm bảo công tác, chiến đấu. Đảm bảo phương tiện, bố trí ăn, nghỉ chu đáo cho cán bộ, chiến sĩ tại các nhà khách, nhà công vụ, nhà nghỉ dưỡng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, quản trị trong CAND. Các doanh nghiệp trong CAND đẩy nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước... 

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận những kết quả, thành tích mà các đơn vị khối HCKT và các bệnh viện hạng I trong CAND đạt được trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2022.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại Hội nghị.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện từ nay đến cuối năm, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các đơn vị khối HCKT và các bệnh viện hạng I trong CAND cần chủ động rà soát chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của đơn vị, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu nhất là các đề án, dự án của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trình Chính phủ, các nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác năm của Đảng ủy Công an Trung ương. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị chú trọng các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết nội bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, cải tiến lề lối làm việc; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị; thực hiện tốt quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo và cải cách thủ tục hành chính...

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo giải ngân các nguồn kinh phí những tháng cuối năm 2022, trong đó phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách từng dự án, nhiệm vụ cụ thể; trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về phân cấp, ủy quyền trong công tác HCKT. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng HCKT CAND (25/1/1948 – 25/1/2022) bảo đảm ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm…

Nguồn: Cổng TTĐT BCA

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi