Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Hành trình giữ vững niềm tin

Bên thềm lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống, phóng viên Chuyên đề ANTG đã có cuộc trò chuyện với Thiếu tướng - Tư lệnh Trần Hải Quân về kết quả đợt thi đua cao điểm trong toàn lực lượng Cảnh vệ.

Hành trình giữ vững niềm tin -0
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác của lực lượng Cảnh vệ CAND.

Phóng viên (PV): Mới đây, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập lực lượng Cảnh vệ CAND, xin đồng chí cho biết về mục đích, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt này!

Thiếu tướng Trần Hải Quân: Ngày 15/8/2022, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập lực lượng Cảnh vệ CAND (16/2/1953 - 16/2/2023), kéo dài đến ngày 16/2/2023.

Mục tiêu đặt ra là nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ anh hùng, để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng thấm nhuần đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Luôn trung thành, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Trang 10: Hành trình giữ vững niềm tin -0
Diễn tập phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ.

Đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt này có ý nghĩa thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quyết tâm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để luôn xứng đáng với truyền thống anh hùng, giữ vững niềm tin mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã gửi gắm.

PV: Được biết, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh đã bước vào đợt thi đua với khí thế và quyết tâm rất cao, vậy những kết quả đạt được đến nay là gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Trần Hải Quân: Đợt thi đua được triển khai trên tất cả các nội dung, từ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; công tác nghiệp vụ, công tác hậu cần - dự án; công tác tuyên truyền giáo dục, công tác văn nghệ, thể dục thể thao... Có thể đánh giá khái quát ở các nội dung trọng tâm như sau:

Về công tác xây dựng Đảng, các đơn vị trong toàn lực lượng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề của Đảng ủy Bộ Tư lệnh... Bên cạnh đó, xây dựng văn hóa ứng xử, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh vệ được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chú trọng; duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và phát triển đảng viên mới; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài; thực hiện nghiêm túc kế hoạch tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ lãnh đạo các cấp gắn với nâng cao chất lượng công tác; làm tốt công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ; tăng cường công tác thanh tra để chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm của cán bộ, chiến sĩ, kiên quyết xử lý kịp thời sai phạm, đồng thời động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong đợt thi đua cao điểm này. Các đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND và các quy định của Bộ Tư lệnh; tăng cường kiểm tra quy trình, quy chế công tác, tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ; đưa việc chấp hành Điều lệnh CAND đi vào nề nếp, thống nhất.

Về công tác nghiệp vụ, các đơn vị đã chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội có liên quan đến công tác cảnh vệ, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh về những chủ trương, giải pháp trong công tác cảnh vệ; cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, chủ động xử lý tốt các tình huống đột xuất xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn khu vực mục tiêu bảo vệ và hoạt động của đối tượng cảnh vệ, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh chính trị; thường xuyên rà soát, bổ sung các phương án, kế hoạch bảo vệ nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn khu vực, mục tiêu, đối tượng cảnh vệ, các sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam; bảo đảm thông tin thông suốt từ Bộ Tư lệnh đến các đơn vị cơ sở; kịp thời; phổ biến, quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ về tình hình, âm mưu, phương thức thủ đoạn phá hoại, ám hại, các nguy cơ đe dọa và tấn công khủng bố của các thế lực thù địch nhằm vào đối tượng, mục tiêu cảnh vệ, trên cơ sở đó chủ động xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ phù hợp; tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cảnh vệ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đặc biệt ở những địa bàn có mục tiêu cảnh vệ...

Các đơn vị đã thực hiện và duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, chấp hành nghiêm những quy định khi triển khai các mặt công tác cảnh vệ. Chỉ huy các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ về tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, tư thế, lễ tiết tác phong khi làm nhiệm vụ.

PV: Vừa qua, người dân đã biết nhiều hơn về những chiến công hào hùng, thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh vệ trong suốt hành trình 70 năm. Để có được điều này, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã triển khai những hoạt động gì, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Trần Hải Quân: Chúng tôi đã phối hợp với Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an phát hành “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập lực lượng Cảnh vệ CAND” đến công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành lực lượng Cảnh vệ CAND” trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 - Khối các đơn vị trực thuộc Bộ và Khối trường CAND; phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng tuyên truyền về những thành tích, chiến công tiêu biểu của lực lượng Cảnh vệ; mở chuyên mục kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống trên trang tin điện tử Bộ Tư lệnh và chương trình phát thanh nội bộ; phối hợp với Tạp chí CAND chuẩn bị ra số đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền công tác cảnh vệ tại Hội nghị báo cáo viên cấp Trung ương; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phim tài liệu về lực lượng Cảnh vệ; phối hợp với Đài Truyền hình ANTV xây dựng chương trình giao lưu nghệ thuật với các nhân chứng lịch sử; xây dựng triển lãm 3D phản ánh quá trình 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND; sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử về công tác cảnh vệ; tổ chức trưng bày triển lãm tại 47 Tràng Tiền, Hà Nội các tác phẩm sáng tác tranh, ảnh cổ động về lực lượng Cảnh vệ; tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ qua các thời kỳ; thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ trong Bộ Tư lệnh; tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; tổ chức các hoạt động tham quan, học tập, về nguồn và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày Thành lập 7 đơn vị trong Bộ Tư lệnh...

Trang 10: Hành trình giữ vững niềm tin -0
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Truyền thống lực lượng.

Đặc biệt, cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh đã phối hợp với Nhà xuất bản CAND, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức thành công trại sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài: “Hình tượng người chiến sĩ cảnh vệ CAND 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”. Đến nay, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được nhiều tác phẩm có chất lượng của nhiều tác giả, nhà văn, cây bút trong và ngoài lực lượng CAND.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Thiếu tướng - Tư lệnh!

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi