Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Khai giảng Lớp bồi dưỡng cho các đồng chí Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2024

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ và các điều kiện bảo đảm, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao Học viện An ninh nhân dân là Học viện duy nhất được giao nhiệm vụ bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho các đồng chí Cục trưởng, Giám đốc và tương đương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là đội ngũ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu, ngang tầm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. 

Toàn cảnh Lễ khai giảng
Toàn cảnh Lễ khai giảng

Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho các đồng chí Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2024 có 23 học viên, trong đó có 09 đồng chí Cục trưởng và tương đương các đơn vị trực thuộc Bộ, các trường CAND và 14 đồng chí Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chương trình bồi dưỡng gồm 09 chuyên đề mang tính chiến lược, có ý nghĩa thiết thực để từng đồng chí học viên vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác tại Công an tại đơn vị, địa phương. 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương Học viện An ninh nhân dân đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho các đồng chí Cục trưởng, Giám đốc và tương đương.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng. Do vậy, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng là hết sức cấp bách, đòi hỏi phải quyết tâm, quyết liệt rất cao để thực hiện thắng lợi mục tiêu “hiện đại con người", xây dựng cán bộ, chiến sĩ Công an đủ năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương năm 2024 không chỉ có ý nghĩa thiết thực để từng đồng chí học viên vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác tại công an đơn vị, địa phương mà còn là dịp để lãnh đạo Bộ lắng nghe ý kiến từ công tác tại cơ sở.

Để tổ chức lớp bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Học viện An ninh nhân dân lựa chọn đội ngũ cán bộ giảng viên, báo cáo viên đủ tiêu chuẩn, trình độ cả về lý luận và thực tiễn; kịp thời cập nhật các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, quy định của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; tăng cường kiến thức thực tiễn, tổ chức thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, bám sát những vấn đề đang đặt ra tác động đến các mặt công tác công an.

Các đại biểu dự buổi Lễ.
Các đại biểu dự buổi Lễ.

Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị các học viên phát huy tính tự giác, chủ động, tích cực trao đổi với giảng viên và các đồng nghiệp về những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác. Qua lớp bồi dưỡng này, các đồng chí cần cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao mang tầm chiến lược để chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp, giải pháp công tác bảo đảm an ninh, trật tự; vận dụng các kiến thức được bồi dưỡng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an tại đơn vị, địa phương, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm giảng bài tại Lớp bồi dưỡng.
Bộ trưởng Tô Lâm giảng bài tại Lớp bồi dưỡng.

Ngay sau Lễ khai giảng, Bộ trưởng Tô Lâm đã trực tiếp giảng dạy, truyền đạt đến Lớp bồi dưỡng chuyên đề: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Nguồn: Cổng TTĐT BCA

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi