Thứ Năm, 23/5/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng, Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017; tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; trong đó, nêu rõ những nhiệm vụ công tác trọng tâm của các bộ, ngành, địa phương trong phối hợp thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Được dạy nghề và lao động sẽ giúp các phạm nhân có "hành trang" quý khi trở về cộng đồng.

Thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng thay thế Nghị định số 80/2011/NĐ-CP.

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung cơ bản của Nghị định số 80/2011/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg; đồng thời, đã điều chỉnh, bổ sung cụ thể hơn về các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng. Đây là văn bản pháp lý quan trọng để các bộ, ngành, các cấp chính quyền triển khai có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Đến nay, đã có nhiều Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương gửi Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP về Bộ Công an. Trên địa bàn cả nước đang có hàng trăm mô hình tái hòa nhập cộng đồng được duy trì hoạt động hiệu quả; nhiều mô hình được lồng ghép trong thực hiện các mô hình của phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Nhiều địa phương đã xây dựng được các mô hình quỹ, huy động nguồn vốn đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hỗ trợ, giúp đỡ người lầm lỗi vay vốn, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, tiêu biểu như: Mô hình “Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự” của tỉnh Đồng Nai, đã huy động được 25 tỷ đồng, cho trên 1.200 người lầm lỗi vay vốn, tạo việc làm; mô hình “Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng” của tỉnh Đồng Tháp, đến nay đã có số vốn quay vòng trên 19 tỷ đồng, đã hỗ trợ vay vốn cho 682 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù... Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các địa phương chủ động tham mưu với các cấp ủy, chính quyền tiến hành rà soát, đánh giá lại hiệu quả những mô hình tái hòa nhập cộng đồng đang hoạt động để có biện pháp duy trì, phát huy và nhân rộng; đồng thời, tham mưu xây dựng mới các mô hình hỗ trợ giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng phù hợp thực tế của địa phương.                                               

Nguồn: Báo ANTĐ

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi