Thứ Năm, 25/4/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Phát triển Công nghiệp An ninh tạo động lực cho đổi mới trang bị hiện đại

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng Cục Công nghiệp An ninh, chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, Cục Công nghiệp An ninh đã chủ động tham mưu xây dựng, triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, mang tính định hướng cao nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển công nghiệp an ninh, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp CAND. Phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng xây dựng dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Phát triển Công nghiệp An ninh -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp CAND được nâng cao; chủ động triển khai hội nhập, hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghiệp an ninh; quản lý tốt các Khu công nghiệp an ninh.

Các doanh nghiệp trực thuộc đã chủ động khắc phục khó khăn trong sản xuất kinh doanh, làm chủ công nghệ, sản xuất nhiều chủng loại phương tiện, trang thiết bị phục vụ Ngành và dân sinh. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao...

Phát triển Công nghiệp An ninh -0
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng 3 đồng chí nguyên lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích Cục Công nghiệp An ninh đã đạt được trong năm 2022.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo “Tăng cường, củng cố tiềm lực tài chính, hậu cần, kỹ thuật, y tế, bảo đảm yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên xây dựng hoàn chỉnh, hiện đại hoá các dự án trọng điểm, coi trọng phát triển công nghiệp an ninh, kinh phi đầu tư cho Công an cấp cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu”. Đồng chí Bộ trưởng đã kết luận chỉ đạo về công tác Hậu cần - Kỹ thuật nói chung, trong đó nhấn mạnh tới công nghiệp an ninh nói riêng.

Phát triển Công nghiệp An ninh -0
Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang trao Cờ Thi đua xuất sắc tặng tập thể Phòng Tổng hợp.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nêu rõ, năm 2023 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, trong đó xác định công nghiệp an ninh với kỳ vọng là động lực cho đổi mới trang bị theo tinh thần “người trước — súng sau”.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã nhấn mạnh tới 7 mặt công tác trọng tâm, yêu cầu tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. 

Đó là triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 15 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 16 của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác năm 2023 và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Tập trung tham mưu, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 08 của Đảng uỷ Công an Trung ương về phát triển công nghiệp an ninh theo hướng hiện đại.
Tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý vững chắc về phát triển công nghiệp an ninh, doanh nghiệp CAND. Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND để nghiên cứu, sản xuất những sản phẩm đặc thù, chuyên sâu phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp, cơ sở sản xuất trong CAND.

Phát triển Công nghiệp An ninh -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các đại biểu tại Hội nghị.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án tổng thể phát triển công nghiệp an ninh và các dự án thành phần theo Quyết định 14 của Thủ tướng về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021 – 2025, gắn với thực hiện các Đề án thành phần của Kế hoạch 118 của Bộ Công an trong thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Chủ động đề xuất Phương án sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu các doanh nghiệp của Bộ Công an, bảo đảm cơ chế tinh, gọn, hiệu quả và giải quyết dứt điểm những tồn đọng.
Tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công tác. Đề xuất giải pháp chiến lược về phát triển nguồn lực con người, thu hút nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp an ninh trong thời gian tới.

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi