Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tăng cường năng lực Cơ quan điều tra trong CAND

Ngày 13/12, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã làm việc với các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra, Bộ Công an về tăng cường năng lực cho Cơ quan điều tra trong CAND.

Dự buổi làm việc có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an.

Tăng cường năng lực cho cơ quan điều tra trong CAND  -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và các Nghị quyết của Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương về hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của Cơ quan điều tra các cấp.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Trong những năm qua, Cơ quan điều tra trong CAND đã được quan tâm đổi mới, kiện toàn, phân công, phân cấp hợp lý, hướng mạnh về cơ sở. Đã phát huy vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc “thượng tôn pháp luật”, đảm bảo quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức; chất lượng các mặt công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm ngày càng được nâng lên.

 Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các đại biểu đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nêu khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế; đánh giá về mô hình Cơ quan điều tra, đề xuất giải pháp tăng cường hơn nữa công tác nghiệp vụ điều tra, xây dựng cán bộ trinh sát, điều tra, giỏi nghiệp vụ, khôn khéo, mưu lược; đánh giá công tác tổ chức cán bộ Cơ quan điều tra các cấp; đề xuất các giải pháp, lộ trình để thực hiện mục tiêu từ năm 2023 không bố trí điều tra viên, trinh sát viên sơ cấp điều tra vụ án; đề xuất các biện pháp công tác đổi mới Cơ quan điều tra thời gian tới; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác giam giữ…

Trình bày báo cáo về Cơ quan điều tra trong CAND, Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an nêu rõ, bộ máy Cơ quan điều tra trong CAND được tổ chức ổn định từ Bộ đến cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Tổ chức Cơ quan điều tra từng bước được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từng bước gắn kết chặt chẽ hơn giữa hoạt động trinh sát và điều tra, tố tụng. Đội ngũ cán bộ từng  bước được bổ sung về số lượng, chất lượng, nâng cao chất lượng các mặt công tác đào tạo bồi dưỡng, thi tuyển, bổ nhiệm chức danh tư pháp, thực hiện chính sách đã được quan tâm.

Tăng cường năng lực cho cơ quan điều tra trong CAND  -0
Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an trình bày báo cáo về Cơ quan điều tra trong CAND.

Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, công tác nghiệp vụ cơ bản ngày càng được quan tâm, chỉ đạo, tạo chuyển biến về chất  lượng. Công tác điều tra xử lý tội phạm đã tuân thủ các nguyên tắc về tố tụng, ngày càng chủ động, chất lượng hơn.

Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Đã kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án lớn. Cơ quan điều tra cấp tỉnh, cấp huyện đã bước đầu khởi tố, điều tra một số vụ án tham nhũng, tỷ lệ thu hồi tài sản hàng năm tăng. Đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm: Sử dụng công nghệ cao, ma tuý, hình sự…

Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cấp uỷ chính quyền địa phương kịp thời khắc phục những sơ  hở, thiếu sót trong công tác quản lý  Nhà nước về kinh tế - xã hội, từng bước hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm…Trung tướng Đỗ Văn Hoành cũng nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Cơ quan điều tra CAND trong thời gian tới.

Tăng cường năng lực cho cơ quan điều tra trong CAND  -0
Tăng cường năng lực cho cơ quan điều tra trong CAND  -1
Tăng cường năng lực cho cơ quan điều tra trong CAND  -2
Tăng cường năng lực cho cơ quan điều tra trong CAND  -3
Tăng cường năng lực cho cơ quan điều tra trong CAND  -4
Tăng cường năng lực cho cơ quan điều tra trong CAND  -5
Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham luận, nêu ý kiến về quá trình thực hiện hoạt động trinh sát, điều tra theo chức năng nhiệm vụ được giao; nêu các khó khăn, vướng mắc; đề xuất các biện pháp công tác trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thống nhất nhận thức CQĐT là  một bộ phận quan trọng, không thể tách rời của CAND. Việc xây dựng Cơ quan điều tra phải quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT, cải cách tư pháp, xây dựng lực lượng, CAND. 

Nhất là phải đặt trong tổng thể chung của việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. “Đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược, phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện. Quá trình thực hiện phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ lộ trình, rõ kết quả và rõ trách nhiệm” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Tăng cường năng lực cho cơ quan điều tra trong CAND  -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị.

 Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu đơn vị chức năng khẩn trương tham mưu, tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương và Đề án Xây dựng Cơ quan điều tra của CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến Công an các địa phương để thống nhất trong nhận thức và thực hiện. “Các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để đảm bảo năm 2023 hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 14” – Bộ trưởng Tô  Lâm chỉ rõ. 

Tổ chức rà soát, đề xuất kiện toàn, sắp xếp mô hình tổ chức mới đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố kiện toàn tổ chức Cơ quan ANĐT, CSĐT đảm bảo tinh, gọn, mạnh. Cơ quan CSĐT thực hiện cả 2 chức năng trinh sát và điều tra tố tụng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

 Bộ trưởng Tô Lâm giao nhiệm vụ thể cho các đơn vị: Cục Tổ chức cán bộ, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp và các cơ quan chức năng theo nhiệm vụ thực hiện hiệu quả Nghị quyết 14. Trong đó, tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng điều tra viên, trinh sát viên, đảm bảo gắn kết giữa lý luận  và thực tiễn. Củng cố hệ thống bài giảng, giáo trình trong hệ thống các trường đào tạo. Chăm lo đời sống, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, điều kiện sống cho CBCS để thực hiện nhiệm vụ…

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi