Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Trang chủ Tin tức sự kiện TIN TỨC Chỉ đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 11/3 – 16/3/2024
Nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn vị trí, tầm quan trọng, mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện Điều lệ Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND
Đảng uỷ Công an Trung ương đề nghị các cấp ủy đảng trong CAND tiếp tục quán triệt tới từng đảng viên nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn vị trí, tầm quan trọng và mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện Điều lệ Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân. Các cấp ủy đảng trong CAND lấy việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 05 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12 và các đề án thành phần đã được phê duyệt… (xem thêm)
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025) trong Đảng bộ CATW và trong Công an nhân dân (CAND
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025) trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong CAND.
Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị toàn lực lượng CAND nói chung tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, coi đây là kim chỉ nam, là phương châm hành động của lực lượng CAND; xác định rõ việc tiếp tục học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là nội dung trọng tâm của công tác xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức trong giai đoạn hiện nay. Toàn lực lượng CAND phải tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, nêu cao tinh thần “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. Mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ Kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, để việc học tập, thực hiện Sáu điều dạy của Bác trở thành nếp sống, nếp nghĩ, cách làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi cán bộ, chiến sỹ; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đầu, đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo trên các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự trong mọi tình huống… (xem thêm)
Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu tại Chương trình kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 – 11/3/2024) và đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” của Công an tỉnh Nghệ An.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Chương trình kỷ niệm 76 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” của Công an tỉnh Nghệ An.
*Cũng trong tuần qua, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 và quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong CAND. (xem thêm)
Tiếp tục cống hiến sức trẻ, góp phần cùng toàn lực lượng CAND lập nên nhiều chiến công, thành tích mới
Bộ Công an yêu cầu cấp uỷ, lãnh đạo, tổ chức Đoàn các cấp trong CAND cần tiếp tục quán triệt, nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa chiến lược của chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia cơ quan lãnh đạo của Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư, từ đó đề ra giải pháp cụ thể, quyết liệt trong tham mưu với các tỉnh, thành ủy và phối hợp với các tỉnh, thành đoàn hướng dẫn thành lập chi đoàn Công an xã, phường, thị trấn. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về xây dựng Công an cấp xã. Công an các địa phương, nhất là Công an cấp huyện cần nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ cấu cán bộ Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành Đoàn cấp xã phải có tính kế thừa về độ tuổi, đảm bảo tính liên tục, đáp ứng các tiêu chí, điều kiện và phù hợp với tình hình thực tiễn tại các đơn vị Công an cấp xã, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở… (xem thêm)
Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Bùi Quang Huy trao giải thưởng 'Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu' năm 2023 tặng 20 cá nhân.
Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2023 tặng 20 cá nhân.
Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia
Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương bám sát Chỉ thị và Phương án nghiệp vụ của Bộ đã đề ra. Cần xác định công tác phòng chống tội phạm có tổ chức là nhiệm vụ quan trọng được thực hiện quyết liệt, kiên trì, liên tục lâu dài và tuyệt đối không được chủ quan. Công an các đơn vị, địa phương kết hợp chặt chẽ, làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội; giải quyết tốt các tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lực lượng Công an góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia… (xem thêm)
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia (Kế hoạch 131/BCA).
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia (Kế hoạch 131/BCA).
Tập trung giải quyết từng vấn đề “cốt lõi” để thúc đẩy Đề án 06, Chuyển đổi số trong CAND
Bộ Công an yêu cầu cấp uỷ, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, nhất là Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện, cấp xã phải nhận thức sâu sắc Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là quá trình thay đổi tổng thể mọi phương thức, hoạt động của con người dựa trên các công nghệ số. Hoạt động của lực lượng CAND không ngoài xu thế này, trước tiên phải chuyển tư duy, hành động từ lãnh đạo, chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sỹ. Tập trung giải quyết từng vấn đề “cốt lõi” để thúc đẩy Đề án 06, Chuyển đổi số trong CAND, cụ thể, Giám đốc Công an các địa phương thực hiện rà soát, hệ thống hoá và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương. Công an các địa phương tăng cường phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các trường CAND tổ chức tập huấn bằng các hình thức phù hợp để bảm đảm chất lượng cán bộ phục vụ công tác “đúng, đủ, sạch, sống” của dữ liệu, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cư trú tại cơ sở nhằm đẩy mạnh cung cấp nhiều hơn nữa các tiện ích của Đề án 06 và Chuyển đổi số ngành Công an cho xã hội… (xem thêm)
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) và Chuyển đổi số trong CAND.
*Cũng trong tuần qua, tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Đề án 06 trên địa bàn thành phố, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục thể hiện quyết tâm qua việc xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2024. Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy, làm tốt vai trò thường trực và là đơn vị gương mẫu của thành phố, bám sát Kế hoạch triển khai Đề án 06 trong năm 2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố, kịp thời nhận diện những nguy cơ chậm tiến độ, chủ động làm việc trực tiếp với các sở, ngành để đôn đốc hoặc tham mưu với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo tháo gỡ, khắc phục ngay, không để ảnh hưởng đến các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 trên địa bàn Hà Nội. (xem thêm)
Đảm bảo tuyệt đối an toàn Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phải thống nhất nhận thức quan điểm mục tiêu cao nhất đó là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho những sự kiện, hội nghị lớn năm 2024 diễn ra thành công, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác; chủ động trong nắm tình hình, giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ dưới cơ sở... (xem thêm)
Tiểu ban an ninh, trật tự (ANTT) Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và một số hội nghị, sự kiện lớn năm 2024 của Bộ Công an đã tổ chức Phiên họp triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
Tiểu ban An ninh, trật tự Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và một số hội nghị, sự kiện lớn năm 2024 của Bộ Công an tổ chức Phiên họp triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Nguồn: Cổng TTĐT BCA

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi