Thứ Sáu, 9/6/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy vào thực tiễn công tác công an

Đại tá Đặng Hồng Đức, Bí thư đảng uỷ, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 6.

Vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy vào thực tiễn công tác Công an -0
Đại tá Đặng Hồng Đức phát biểu khai mạc hội nghị.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện và xây dựng lực lượng CAND về mọi mặt; từ việc xác định quan điểm, đường lối, biện pháp công tác, chăm lo xây dựng tổ chức, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và có những lời huấn thị, dạy bảo ân cần, động viên, thăm hỏi, tặng quà CBCS. Ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu 12, Bác viết "Tư cách người Công an cách mệnh" - di sản tinh thần vô giá, thể hiện đậm nét nhất tư tưởng của Người về xây dựng lực lượng CAND cách mạng, suốt đời vì nước, vì dân.

Vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy vào thực tiễn công tác Công an -0
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Đặng Hồng Đức khẳng định, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND tuy ngắn gọn, giản dị nhưng hàm chứa nội dung vô cùng phong phú và sâu sắc, thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học, lý luận và thực tiễn, phẩm chất và năng lực của người Công an cách mệnh. Mỗi CBCS Công an dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh nào, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình cũng đều phải rèn luyện, phấn đấu thực hiện thật tốt Sáu điều Bác dạy, coi đây là chuẩn mực về đạo đức và phương châm cho mọi hành động.

Vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy vào thực tiễn công tác Công an -0
PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp, chuyên gia Hội đồng khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp, chuyên gia Hội đồng khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt những nội dung về giá trị lý luận và thực tiễn, tính khoa học, cách mạng, nhân văn và biện chứng trong Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; mối liên hệ và ý nghĩa sâu sắc Sáu điều dạy của Người đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT và yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy vào thực tiễn công tác Công an -0
Cán bộ, đảng viên Cụm thi đua số 6 dự hội nghị.

Để hội nghị thành công, Đại tá Đặng Hồng Đức yêu cầu cán bộ, đảng viên các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những vấn đề mà PGS.TS Bùi Đình Phong trao đổi, truyền đạt, từ đó nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, gắn với việc tổ chức vận dụng, thực hiện Sáu điều dạy của Bác Hồ vào thực tiễn từng lĩnh vực công tác Công an..

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi