Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Xây dựng lực lượng CAND có đủ sức mạnh, tiềm lực, khả năng phục vụ nhiệm vụ cách mạng

 

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

PV: Xin Bộ trưởng cho biết, những kết quả nổi bật sau một thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị?

Bộ trưởng Tô Lâm: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022, về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Đây là lần đầu tiên từ khi thành lập ngành Công an, Bộ Chính trị có Nghị quyết riêng chỉ đạo toàn diện về xây dựng lực lượng CAND. Nghị quyết số 12 có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở để định hướng chỉ đạo xây dựng, phát triển lực lượng CAND từ nay đến năm 2030 với mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể, khoa học; thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND. Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 118 để cụ thể hóa Nghị quyết trên và quán triệt triển khai thực hiện trong toàn lực lượng.

Sau gần 9 tháng thực hiện, với quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, với lộ trình và bước đi thận trọng, chắc chắn, sự đồng tình, ủng hộ của các bộ, ban, ngành và địa phương, công tác triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 12 bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nổi bật là: 

Công tác triển khai Nghị quyết số 12 được thực hiện bài bản, khoa học, bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung, định hướng lộ trình xây dựng lực lượng CAND theo từng giai đoạn. 100% Công an các đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch, hoàn thành tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 12 cho các đơn vị cấp dưới và CBCS. Toàn lực lượng CAND đang tích cực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các đề án thành phần và đề án của Công an các địa phương nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND đã nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CAND từ nay đến năm 2030, từ đó có sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong triển khai thực hiện; khơi dậy ý chí, quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại xứng đáng là lực lượng vũ trang tin cậy, là "thanh bảo kiếm" và "lá chắn" bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Công tác tuyên truyền về chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương được thực hiện rộng khắp, phong phú, sinh động, toàn diện, tạo sự đồng thuận cao trong các cấp, các ngành, trong dư luận xã hội đối với yêu cầu xây dựng, phát triển lực lượng CAND. Phát huy tối đa trí tuệ tập thể, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh có hiệu quả, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái về chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND…

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CAND, các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị có vai trò như thế nào trong triển khai Nghị quyết số 12, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Tô Lâm: Nghị quyết số 12 đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Các ban, bộ, ngành Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu Bộ Chính trị tổ chức rất thành công Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời cử lãnh đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết. Tính đến ngày 9/12/2022, có 53/63 Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 12. Trong đó, các địa phương: Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Nam, Tiền Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, đồng thời UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động để quán triệt triển khai  bài bản, khoa học, quyết liệt, bám sát quan điểm chỉ đạo, định hướng được xác định trong nghị quyết của Bộ Chính trị, phù hợp với mục tiêu và lộ trình trong kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, một số chỉ tiêu như chỉ tiêu về xây dựng trụ sở lực lượng Công an xã và phát triển hệ lực lượng được đặt ra cao hơn so với yêu cầu của Bộ Công an.

Có 29 Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo; 10/63 Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành Nghị quyết, Chỉ thị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… Các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm, có nhiều bài viết về Nghị quyết số 12, qua đó góp phần tuyên truyền đậm nét, kịp thời, chính xác chủ trương của Bộ Chính trị đến quần chúng nhân dân.


Công an các đơn vị, địa phương tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động để thực hiện tốt Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118.  Ảnh: T.Nguyễn.

PV: Xin Bộ trưởng chia sẻ về giải pháp mà Đảng ủy Công an Trung ương sẽ triển khai thời gian tới để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12, bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra?

Bộ trưởng Tô Lâm: Việc triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị có rất nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung sau nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện Nghị quyết: 

Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Chính phủ, Quốc hội những vấn đề liên quan thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an; tạo cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc, ưu tiên phân bổ kinh phí để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Tiếp tục chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương khẩn trương ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát huy vai trò người đứng đầu, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong quán triệt, phổ biến, triển khai Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118 theo phương châm 5 rõ: "Rõ người - rõ việc - rõ tiến độ - rõ kết quả - rõ trách nhiệm", ưu tiên danh mục ở từng giai đoạn, có lộ trình cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với Công an các đơn vị, địa phương và đảng viên, CBCS; đảm bảo làm tới đâu chắc tới đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; lấy Nghị quyết số 12, Kế hoạch số 118 là văn bản để "soi chiếu" toàn bộ chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm của các đơn vị trong nhiệm kỳ và hằng năm.

Sắp xếp tổ chức bộ máy của Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCS phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, bảo đảm đạt được mục tiêu đã đề ra, trước mắt ưu tiên cho Công an cơ sở, lực lượng Công an xã, phường, thị trấn.

Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường và mở rộng các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với phạm vi trong và ngoài lực lượng CAND, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; đồng thời thống nhất ý chí và hành động để cùng xây dựng lực lượng CAND có đủ sức mạnh, tiềm lực, khả năng phục vụ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước. 

PV: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi