Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Đề xuất phân bổ hơn 2.526 tỷ đồng để EVN cấp điện cho huyện Côn Đảo

Phân bổ 1.500 tỷ đồng cho lĩnh vực An ninh

Báo cáo do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày cho biết, về việc phân bổ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022, trong tổng số 63.725 tỷ đồng dự kiến phân bổ cho 5 ngành, lĩnh vực: Quốc phòng: 1.500 tỷ đồng; An ninh: 1.500 tỷ đồng; Quản lý nhà nước: 2.490 tỷ đồng; Khoa học công nghệ: 500 tỷ đồng; Giao thông: 57.735 tỷ đồng; bố trí cho 50 nhiệm vụ, dự án, trong đó có 9 dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đề xuất phân bổ hơn 2.526 tỷ đồng để EVN cấp điện cho Côn Đảo -0
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

"Đến nay, trong tổng số 50 nhiệm vụ, dự án nêu trên, có 33 nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với số vốn là 33.156,987 tỷ đồng. Có 17 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, hồ sơ đề nghị phân cấp làm cơ quan chủ quản theo Nghị quyết số 106 ngày 28/11/2023 của Quốc hội", Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tin.

Chính phủ kính trình Quốc hội cho phép sử dụng 63.725 tỷ đồng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022, trong đó: Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 là 33.156,987 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Giao Thủ tướng Chính phủ giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, chi tiết nhiệm vụ, dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đối với số vốn còn lại 30.568,013 tỷ đồng dự kiến bố trí cho danh mục dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư theo quy định, Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến trước khi Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho từng dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Đề xuất phân bổ hơn 2.526 tỷ đồng để EVN cấp điện cho Côn Đảo -0
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh.

Chính phủ cũng kiến nghị phân bổ 2.526,16 tỷ đồng trong tổng số vốn 37.303,015 tỷ đồng cho EVN để thực hiện Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giao Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho EVN để thực hiện dự án. Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Trường hợp cấp bách, báo cáo UBTVQH quyết định

Qua thẩm tra, đa số ý kiến Ủy ban Tài chính - Ngân sách thống nhất việc trình Quốc hội cho phép sử dụng với 63.725 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công vì việc Chính phủ trình là phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội và UBTVQH.

Đối với số vốn còn lại 30.568,013 tỷ đồng, dự kiến bố trí cho các dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư theo quy định, Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khi đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

Đề xuất phân bổ hơn 2.526 tỷ đồng để EVN cấp điện cho Côn Đảo -0
Toàn cảnh hội trường.

"Trường hợp cấp bách, giữa 2 kỳ họp Quốc hội, báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Riêng đối với dự án có tổng mức vốn thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư của dự án theo quy định của Luật Đầu tư công", Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh nêu.

Đối với những dự án vượt tỷ lệ quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật Đầu tư công, đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ tính chất cấp thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền để trình Quốc hội xem xét, quyết định việc cho phép thí điểm thực hiện theo cơ chế đặc thù.

Uỷ ban Tài chính - Ngân sách cũng thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sử dụng nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn theo Nghị quyết số 93 để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho EVN để thực hiện Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như đề xuất của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giao cho EVN là cơ quan quyết định đầu tư Dự án. 

Quốc hội sau đó cũng thảo luận tại tổ về nội dung này.

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi