Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”

TAG: Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm

  • Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm

    Ngày 22/5/2024, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau Lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu nhậm chức, Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch nước.

1