Thứ Năm, 23/5/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”

TAG: Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận

1