Thứ Năm, 22/10/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đại tá, Ths Tô Thế Nhân, Phó Hiệu trưởng nhà trường; Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức quần chúng, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an là báo cáo viên trực tiếp truyền đạt kiến thức tại Hội nghị.

Ngày 15/11/2018 Quốc Hội đã kí ban hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 để thay thế cho Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước có 5 chương, 28 điều đã sửa đổi, bổ sung các quy định của Pháp lệnh, qua đó khắc phục những khó khăn, bất cập, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện Luật để hạn chế việc để lộ, lọt bí mật nhà nước gây ảnh hưởng đến công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước cũng như yêu cầu thực tiễn trong công tác quan hệ và hội nhập quốc tế. Việc ban hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước để cụ thể hoá quy định của Hiến pháp năm 2013 vừa đảm bảo hoạt động giữ gìn an ninh trật tự được thuận lợi, vừa bảo đảm quyền con người, quyền công dân được thực hiện theo Hiến pháp.

Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Vinh đã phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018, những điểm mới cơ bản so với Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000. Bên cạnh đó đồng chí cũng làm rõ các nội dung hướng dẫn trong Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; những nội dung cơ bản trong Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; nội dung cơ bản trong thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá, Ths Tô Thế Nhân, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: đề nghị lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giáo viên tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt trong đơn vị mình, yêu cầu cán bộ, giáo viên viết bản cam kết thực hiện tốt công tác Bảo vệ bí mật nhà nước; cán bộ, giáo viên nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng những kiến thức về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước vào công tác và giảng dạy; các đơn vị thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước do đơn vị mình đang quản lý.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đều nghiêm túc lắng nghe, ghi chép đầy đủ, tham gia thảo luận, trao đổi nhiệt tình về các nội dung mà báo cáo viên truyền đạt, đặc biệt là tình hình bảo vệ bí mật nhà nước nói chung, của ngành Công an nói riêng trong thời gian qua và một số giải pháp tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong quản lý và giảng dạy cho cán bộ, giáo viên.

 

Đồng chí Đại tá, Ths Tô Thế Nhân, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Qua Hội nghị triển khai Luật bảo vệ bí mật nhà nước 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành ngoài việc giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Nhà nước và ngành Công an về bảo vệ bí mật nhà nước, mà còn gắn trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, giúp họ nắm bắt được những kiến thức cơ bản về bảo vệ bí mật nhà nước, chủ động phòng ngừa, nâng cao hiệu quả bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác quản lý và giảng dạy của mình.

Bài: Phương Thảo, Ảnh: Diệu Linh (T1)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác