Thứ Hai, 28/9/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I tổ chức rà soát và chỉnh sửa 10 chương trình đào tạo trình độ trung cấp, hệ chính quy

 

Toàn cảnh buổi Nghiệm thu chương trình đào tạo trình độ trung cấp

Ngày 29/6/2020, nhà trường đã tổ chức hội thảo cấp trường 10 chương trình đào tạo trên. Căn cứ các ý kiến góp ý của thành viên hội thảo, Ban biên soạn đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo và xây dựng Công văn số 1067/T09-P3 ngày 07/7/2020 báo cáo Cục Đào tạo xin ý kiến trước khi tổ chức nghiệm thu. Căn cứ ý kiến góp ý tại Công văn số 2171/X02-P2 ngày 03/8/2020 của Cục Đào tạo về việc rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo, Ban biên soạn đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện 10 chương trình đào tạo phục vụ thẩm định, nghiệm thu. Ngày 13/8/2020, đồng chí Hiệu trưởng đã ký Quyết định số 1283/QĐ-T09 về việc thành lập Hội đồng thẩm định 10 chương trình đào tạo các chuyên ngành dùng cho trình độ trung cấp, hệ chính quy. Thành phần Hội đồng do đồng chí Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu - Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, các đồng chí Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLĐT là Ủy viên Hội đồng. Ngoài ra, tham gia Hội đồng còn có các đồng chí Trưởng khoa là Ủy viên phản biện 1, Ủy viên phản biện 2 và Ủy viên Hội đồng.

 

Đồng chí Trung tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà - Trưởng phòng Quản lý đào tạo báo cáo tại buổi lễ

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Ban biên soạn các chương trình đào tạo,  đồng chí Trung tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà - Trưởng phòng Quản lý đào tạo đã trình bày thuyết minh quá trình biên soạn chương trình đào tạo. Trên cơ sở báo cáo thuyết minh, Hội đồng thẩm định đã làm việc rất nghiêm túc, khách quan và khoa học, đánh giá nhận xét về nội dung, hình thức của chương trình. Các Ban biên soạn đã nhận được những ý kiến nhận xét, đóng góp quý báu của các thành viên Hội đồng về chương trình đào tạo. Các ý kiến phát biểu đều đánh giá chương trình đào tạo được biên soạn nghiêm túc, trình bày khoa học, bám sát vào chương trình khung, chương trình đào tạo trước đây đã ban hành, đảm bảo sự phân tầng kiến thức giữa các trình độ đào tạo. Đặc biệt, đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo đã đánh giá chương trình đào tạo có nhiều điểm mới, cập nhật các quy định mới của Bộ Công an, đảm bảo được sự phân tầng kiến thức giữa các trình độ.

 

Đồng chí Đại tá, PGS. TS Lê Hoài Nam - Hiệu trưởng phát biểu tại buổi lễ

Kết luận buổi nghiệm nghiệm thu, đồng chí Đại tá, PGS. TS Lê Hoài Nam - Hiệu trưởng, Chủ trì buổi nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả đã đạt được, các chương trình đào tạo đã bám sát, cụ thể hóa các nội dung của chương trình khung đã ban hành, đạt yêu cầu cả về nội dung, hình thức, đáp ứng mục tiêu đào tạo đặt ra, đặc biệt đã thể hiện rõ sự phân tầng kiến thức giữa các trình độ đào tạo. Tuy nhiên, đồng chí cũng đã chỉ ra một số điểm còn hạn chế, thiếu sót trong các chương trình đào tạo, đề nghị Ban biên soạn tiếp thu, chỉnh sửa và đề xuất ban hành trong thời gian tới để đưa vào sử dụng từ K57S của nhà trường.

Bài, ảnh: Thanh Mạnh (P3); Lê Trang (T1)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác