Thứ Hai, 18/10/2021
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Đảm bảo tốt ANTT gắn với phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu, cụm công nghiệp

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu, cụm công nghiệp đã luôn có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình, các ban, ngành liên quan.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 7 khu công nghiệp, 24 cụm công nghiệp với 119 dự án đi vào hoạt động, thu hút hàng trăm nghìn lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu, cụm công nghiệp đã luôn có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình, các ban, ngành liên quan.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều biện pháp, tăng cường lực lượng, bám địa bàn, nắm tình hình, kịp thời, phát hiện, xử lý nghiêm các vấn đề liên quan đến ANTT và phòng, chống dịch, góp phần ổn định môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.