Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Các chi đoàn K59S tổ chức Diễn đàn về tạo động lực học tập, rèn luyện đúng đắn và chống tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong đoàn viên thanh niên

Thông qua diễn đàn nhằm đánh giá chính xác, khách quan tình hình, kết quả học tập, rèn luyện của đoàn viên thanh niên khóa K59S; đánh giá tinh thần, thái độ, trách nhiệm, động cơ trong thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện của Học viên khóa K59S.

Ban Chấp hành Đoàn Trường hướng dẫn các Chi đoàn làm tốt công tác chuẩn bị trong đó yêu cầu các chi đoàn tập trung nghiên cứu, làm rõ, đánh giá chính xác kết quả, động cơ, mục đích học tập, rèn luyện cũng như những biểu hiện của tư tưởng trung bình chủ nghĩa, nguyên nhân và đề ra phương hướng, giải pháp nhằm tạo động lực học tập, rèn luyện đúng đắn, chống tư tưởng trung bình chủ nghĩa của đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn.

Các Chi đoàn K59S lần lượt tổ chức diễn đàn theo kế hoạch, Ban Chấp hành Đoàn Trường cử cán bộ phối hợp với các đồng chí Chủ nhiệm trung đội dự, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức diễn đàn tại từng chi đoàn. Các Chi đoàn đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị tài liệu, vật chất phục vụ và tổ chức diễn đàn đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Diễn đàn tại các chi đoàn tập trung vào các nội dung:

- Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của chi đoàn và từng đoàn viên thanh niên; đánh giá động cơ, mục đích, học tập, rèn luyện của đoàn viên thanh niên trong chi đoàn kể từ khi nhập học; đánh giá những biểu hiện của tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong lớp học.

- Đánh giá những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và đề ra giải pháp nhằm tạo động lực học tập, rèn luyện đúng đắn cho đoàn viên thanh niên trong chi đoàn; những giải pháp chống tư tưởng trung bình chủ nghĩa. 

 - Chỉ ra bài học kinh nghiệm, cách làm hay cần nhân rộng trong tuyên truyền, giáo dục, xây dựng động cơ, mục đích học tập, rèn luyện, chống tư tưởng trung bình chủ nghĩa và thu hút, tạo động lực để đoàn viên thanh niên nhiệt tình tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện.

Ban Chấp hành Đoàn Trường và Phòng Quản lý học viên đã phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo các chi đoàn tổ chức thành công diễn đàn tại cơ sở.  Thông qua diễn đàn đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng động cơ, mục đích học tập, rèn luyện đúng đắn, chống tư tưởng trung bình chủ nghĩa, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên thanh niên toàn trường.

Trên cơ sở kết quả diễn đàn tại các chi đoàn Ban Chấp hành Đoàn Trường chuẩn bị nội dung để tổ chức diễn đàn trong đoàn viên thanh niên toàn khóa K59S. 

 Một số hình ảnh tổ chức diễn đàn tại các Chi đoàn:

 

 Bài: Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng CSND I

Biên tập: Bích Vân - Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi