Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 13/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân

Dự chủ trì Hội nghị: đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. Tham dự hội nghị: các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; lãnh đạo các đơn vị, tổ chức quần chúng.

Về phía khách mời có đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Nam, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Đào tạo.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo tóm tắt Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 13/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân của Nhà trường. Báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA và Chỉ thị số 13/CT-BCA trên toàn diện các mặt công tác: Đổi mới xây dựng chương trình giáo dục; hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ; biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học; công tác tuyển sinh; công tác quản lý giáo dục học viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên; cơ chế, chính sách tài chính; hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo.

Báo cáo khẳng định: Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết đề ra. Những kết quả đã đạt được từ năm 2014 đến nay, cùng với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND, Trường Cao đẳng CSND I đã tổ chức đào tạo hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an có bản lĩnh chính trị kiên định, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kịp thời đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả, giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc cho Nhân dân, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của Ngành”. Đây sẽ là tiền đề, động lực để Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA và Chỉ thị số 13/CT-BCA trong thời gian tiếp theo và hoàn thiện Đề án “Phát triển Trường Cao đẳng CSND I đến năm 2030 đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” .

Đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA và Chỉ thị số 13/CT-BCA.

Chủ trì phần thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Đại tá, TS Đàm Văn Thủy, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu: Các ý kiến tham luận tập trung đánh giá một số vấn đề nổi bật trong thực tiễn đổi mới công tác giáo dục đào tạo của Nhà trường như: Công tác quán triệt, triển khai thực hiện; đổi mới, xây dựng, chỉnh lý hoàn thiện hệ thống chương trình giáo dục; đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo; tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ; biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học; đổi mới công tác quản lý giáo dục học viên; đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục, đào tạo; hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo… Hội nghị đã nhận được tổng số 09 ý kiến tham luận của các đơn vị trong Nhà trường đóng góp hoàn thiện bản Báo cáo chung và đưa ra phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Nhà trường trong thời gian tới.

Đồng chí Đại tá, TS Đàm Văn Thủy, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng điều hành nội dung thảo luận tại Hội nghị.

Với những thành tích đã đạt được, Hội nghị đã tuyên dương, trao thưởng cho 10  tập thể (phòng Quản lý đào tạo; phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo; phòng Quản lý học viên; khoa Lý luận chính trị, KHXHNV & Tâm lý; khoa Pháp luật; khoa Cảnh sát QLHC về TTXH; khoa Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy; khoa Kỹ thuật hình sự; khoa Cảnh sát thi hành án hình sự; khoa Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm) và 48 cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác giáo dục đào tạo. Trên cơ sở những tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Trường, Nhà trường đề nghị 05 tập thể và 10 cá nhân khen thưởng tại Hội nghị tổng kết cấp Bộ.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận, chúc mừng, biểu dương toàn thể cán bộ, giáo viên và học viên đã có nhiều nỗ lực cố gắng, bám sát nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 17, Chỉ thị số 13, Chỉ thị số 12 góp phần không ngừng đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục đào tạo, xây dựng Nhà trường ngày càng ổn định và phát triển. Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA và Chỉ thị số 13/CT-BCA, đồng chí Hiệu trưởng khẳng định: Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường tiền thân của Nhà trường ở các thời kỳ đều tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng qua đó tạo sự chuyển biến toàn diện các mặt công tác giáo dục đào tạo, nổi bật như: Xây dựng, đổi mới chương trình giáo dục, giáo trình tài liệu đảm bảo tính liên thông các trình độ đào tạo, đảm bảo cơ cấu các khối kiến thức, chủ động phối hợp các đơn vị để thống nhất cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo; Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã chú trọng đổi mới phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, cơ bản hoàn thiện văn bản hướng dẫn; đa dạng hình thức thi, kiểm tra, đánh giá; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn cao, trên 90% giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ sau đại học; Công tác quản lý, giáo dục học viên đã có những đổi mới mạnh mẽ, nhiều phương pháp, biện pháp quản lý hay được áp dụng, góp phần rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của học viên, đưa các hoạt động trong khối học viên đi vào nền nếp; Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, vũ khí, phương tiện nghiệp vụ được xây dựng, bổ sung ngày càng hoàn thiện đảm bảo phục vụ tốt công tác giáo dục đào tạo; Công tác hợp tác quốc tế qua các đoàn học tập kinh nghiệm giáo dục đào tạo của các nước bạn và tổ chức đào tạo cho học viên Lào, Campuchia.

Từ những kết quả đạt được mặc dù còn những hạn chế và khó khăn nhất định, nhưng các đơn vị đã chủ động hoàn thành tốt công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết đề ra.

Để phát huy những thành quả đạt được, đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu trong thời gian tới hoàn thành tốt hơn nữa Nghị quyết số 17 và Chỉ thị số 13; đồng chí Hiệu trưởng đã nhấn mạnh các bài học kinh nghiệm, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và chỉ đạo các đơn vị tham mưu nghiên cứu, tiếp thu, kiến nghị đề xuất với Lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị chức năng của Bộ Công an giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giáo dục đào tạo; đề nghị các đơn vị, tổ chức quần chúng cần chủ động, phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thị Hiền, Trưởng khoa LLCT, KHXH nhân văn và tâm lý trình bày tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá, TS Vũ Thị Nga, Trưởng khoa Luật trình bày tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo trình bày tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng phòng Quản lý học viên trình bày tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá, TS Phạm Hữu Tuấn, Trưởng khoa Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy trình bày tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá, TS Hoàng Lê Nam, Trưởng khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội trình bày tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá, TS Vũ Duy Long, Trưởng khoa Kỹ thuật hình sự trình bày tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá, TS Tống Văn Toàn, Trưởng khoa Cảnh sát thi hành án hình sự trình bày tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá Dương Vĩnh Cường, Trưởng khoa Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm trình bày tham luận tại Hội nghị.

Phòng Quản lý đào tạo

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi