Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Đại hội các chi đoàn trực thuộc - Đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Tuổi trẻ nhà trường hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng CSND I lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian qua, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành các chi đoàn trong thời gian lâm thời, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Để đảm bảo việc tổ chức Đại hội được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đoàn trường đã ban hành hướng dẫn, tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho các chi đoàn. Sau Đại hội điểm của chi đoàn B2C1K58S được tổ chức vào ngày 10/4/2022, Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức rút kinh nghiệm và hướng dẫn các chi đoàn còn lại tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. Các chi đoàn bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chấp hành Đoàn trường, tích cực, chủ động làm tốt các khâu chuẩn bị cũng như công tác tổ chức Đại hội.

Đại hội các chi đoàn khối học viên K58S nhiệm kỳ 2022 – 2023 và Đại hội  các chi đoàn khối cán bộ, giáo viên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2024 được tổ chức theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo các nguyên tắc của Điều lệ Đoàn và các hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội. Tại Đại hội, các chi đoàn đã tổ chức thảo luận sôi nổi để đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành các chi đoàn nhiệm kỳ có đủ năng lực, phẩm chất, sự nhiệt huyết để triển khai thành công phương hướng nhiệm vụ công tác tại các chi đoàn, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

 

 

Đại hội các chi đoàn được tổ chức nghiêm túc và thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ nhà trường. Thành công của Đại hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Tuổi trẻ nhà trường trước sự kiện chính trị quan trọng của các chi đoàn hướng tới Đại hội Đoàn trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Kết quả Đại hội là cơ sở để các chi đoàn tiếp đẩy mạnh các hoạt động Đoàn, cổ vũ đoàn viên thanh niên thi đua trong học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động đoàn, góp phần cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Một số hình ảnh về Đại hội các chi đoàn:

Tin: Đoàn Thanh niên

Biên tập: Loan Trần, phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi