Chủ Nhật, 21/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Khai giảng Lớp bồi dưỡng về công tác xây dựng báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ Trung cấp cho cán bộ, giáo viên

Chủ trì Lễ Khai giảng có đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng tham dự có TS Trần Văn Việt, Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội, Kiểm định viên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện giảng viên lớp học; đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng học viên Lớp bồi dưỡng.

Các đại biểu tham dự Lễ Khai giảng chụp ảnh lưu niệm.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 05/6/2023 đến ngày 23/6/2023. Học viên lớp học sẽ được truyền đạt 4 chuyên đề bao gồm: Nhận thức chung về tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; bộ tiêu chí, tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; các kỹ năng cần thiết khi thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và hoạt động cải tiến sau đánh giá chất lượng.

Tại Lễ Khai giảng, đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Quyết định số 3648/QĐ-BCA-X02 ngày 20/5/2021 của Bộ Công an quy định công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong Công an nhân dân đặt ra yêu cầu phải thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng này nhằm kịp thời trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết cho lãnh đạo, cán bộ, giáo viên nhà trường về công tác xây dựng báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ Trung cấp. Đồng chí Phó Hiệu trưởng đề nghị Ban tổ chức lớp học duy trì kỷ luật lớp học, đảm bảo quân số và chất lượng học tập các chuyên đề.

Đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Lớp bồi dưỡng tại Lễ khai giảng.

Đại diện lãnh đạo phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, đồng chí  Thượng tá, TS Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo thông qua Quyết định của Cục Đào tạo về việc mở Lớp bồi dưỡng về công tác xây dựng báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ Trung cấp cho cán bộ, giáo viên của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo công bố quyết định mở Lớp bồi dưỡng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Lễ Khai giảng, đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Hồng Quang, Phó Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, đại diện cho học viên Lớp bồi dưỡng hứa sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật của lớp học, chú ý lắng nghe, tiếp thu một cách hiệu quả các nội dung được truyền đạt phục vụ cho công tác xây dựng báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trong thời gian tới.

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Hồng Quang, Phó Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đại diện lớp học phát biểu.

Ngay sau Lễ Khai giảng, các học viên đã bắt đầu buổi học đầu tiên với chuyên đề về “Nhận thức chung về tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo” do TS Trần Văn Việt, Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội, Kiểm định viên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giảng dạy.

TS Trần Văn Việt, Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội, Kiểm định viên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giảng dạy tại Lớp bồi dưỡng.

Bài: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo

Biên tập: Phương Thảo

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi