Thứ Sáu, 9/6/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo triển khai thực hiện dự án mở rộng, cải tạo xây dựng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra

Những chủ trương về công tác hậu cần đều được đưa vào các Nghị quyết của Đảng uỷ nhà trường và được cụ thể hoá trong các Nghị quyết của Đảng uỷ phòng Hậu cần để triển khai thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể trong đó có công tác xây dựng cơ bản và doanh trại.

Tháng 12/2022, Dự án mở rộng, cải tạo xây dựng trường Cao đẳng CSND I tiến hành khởi công xây dựng.

Trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới, phòng Hậu cần đã chủ động bám sát Nghị quyết của Đảng uỷ, hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, nghiên cứu Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản Quy phạm pháp luật về công tác đầu tư xây dựng công trình. Tham mưu, đề xuất và được sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, phòng Hậu cần đã hoàn thành hồ sơ báo cáo lãnh đạo các cấp thẩm định, được lãnh đạo Bộ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng, cải tạo xây dựng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I với:

- Nguồn vốn đầu tư là vốn ngân sách Nhà nước cấp qua Bộ Công an.

- Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo điều kiện giảng dạy, học tập, thư viện, phòng ở, doanh trại, bếp ăn tập thể. Với quy mô đầu tư xây dựng mới, mở rộng diện tích, nâng cấp, cải tạo các hạng mục công trình đã xuống cấp cơ bản đáp ứng cơ sở vật chất của Nhà trường;

- Về giải pháp xây dựng công trình:

+ Thực hiện theo bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt;

+ Các hạng mục cải tạo gồm: Nhà ở học viên, nhà ăn 2 tầng;

+ Các hạng mục xây mới gồm: Nhà Hiệu bộ; giảng đường; thư viện; nhà ở doanh trại cán bộ, giáo viên; nhà ăn, bếp cán bộ, giáo viên; nhà ở học viên; nhà ăn bếp ăn học viên; thao trường đặc nhiệm;

+ Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật xây mới: Nhà để xe ô tô; nhà để xe học viên và cán bộ, giáo viên; san nền; giao thông, sân nội bộ; cổng, tường rào; cấp thoát nước ngoài nhà; hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà; hệ thống PCCC ngoài nhà; chống sét, chống mối và đầu tư trang thiết bị công trình.


Đến nay, Dự án đang khẩn trương được triển khai, hoàn thiện.

Để đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phòng Hậu cần đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo triển khai thực hiện dự án, cụ thể:

1. Kịp thời tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường về công tác xây dựng cơ bản nhằm triển khai thực hiện dự án theo đúng quy phạm pháp luật, đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, Bộ Công an, các hoạt động đấu thầu đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

2. Ban giúp việc phát huy được hiệu quả cao trong công tác quản lý dự án, giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ đầu tư kịp thời, xử lý hiệu quả những phát sinh trong quá trình triển khai thi công, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ làm công tác quản lý dự án.

3. Tăng cường, chủ động trong công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát thi công, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tuyệt đối về an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, thiết kế và dự toán đã được phê duyệt.

4. Đảm bảo công tác tài chính, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về quản lý điều hành ngân sách trong lực lượng Công an nhân dân; nghiêm túc thực hiện công tác quản lý vốn đầu tư công, đảm bảo chi trả kịp thời khối lượng xây lắp hoàn thành theo từng giai đoạn, hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán đối với các hạng mục công trình hoàn thành theo quy định.

5. Tiếp tục đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với UBND, các phòng chức năng, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ, UBND xã Thủy Xuân Tiên về hoàn thiện hồ sơ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án, tổ chức thẩm tra, thẩm định, trình phê duyệt phương án đền bù các thửa đất còn lại theo quy định./.

Bài: Phòng Hậu cần

Biên tập: Loan Trần

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi