Thứ Năm, 23/5/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Nâng cao chất lượng dạy học các bài bắn súng thuộc môn Giáo dục quốc phòng cho học viên Nhà trường

Thông qua, công tác giảng dạy - học tập môn học Giáo dục quốc phòng giúp mỗi học viên Công an nhân dân có nhận thức, hiểu đúng, đầy đủ, toàn diện về các nội dung có tính chất đặc thù của lực lượng Công an nhân dân. Từ đó giúp học viên tích cực, chủ động trong việc rèn luyện, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân và vận dụng thành thạo, nhuần nhuyễn có hiệu quả các nội dung, kiến thức của môn học vào quá trình công tác sau khi ra trường.

Các bài bắn súng thuộc môn học Giáo dục quốc phòng trang bị cho học viên kiến thức về đặc điểm cấu tạo, tính năng, tác dụng, thông số kỹ thuật, cách tháo lắp, bảo quản các loại vũ khí và các kỹ năng yếu lĩnh động tác thực hành bắn các bài bắn súng quân dụng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. 

Xuất phát từ mục tiêu đào tạo, thời gian qua công tác giảng dạy các bài bắn súng thuộc môn học Giáo dục quốc phòng đã đạt được những kết quả nhất định, chất lượng dạy và học từng bước được nâng cao. Quá trình học tập các bài bắn súng giúp học viên rèn luyện và hoàn thiện kỹ năng bắn súng, bản lĩnh tự tin, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần làm việc, nghiên cứu nghiêm túc, bình tĩnh xử lý các tình huống nghiệp vụ trong quá trình công tác và chiến đấu; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Giáo viên khoa QS, VT, TDTT tổ chức giảng dạy môn học bắn súng.

Học viên bắn đạn thật

Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, phương tiện vật chất, trang thiết bị, đồ dùng và thao trường bãi tập phục vụ công tác giảng dạy các bài bắn súng cho học viên vẫn còn một số hạn chế. Những hạn chế trên ít nhiều tác động và làm ảnh hướng đến chất lượng giảng dạy, học tập  của môn học này.

Để nâng cao chất lượng dạy học các bài bắn súng trong thời gian tới, Nhà trường cần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả một số biện pháp cụ thể sau:

Một là, làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy các bài bắn súng thuộc môn học Giáo dục quốc phòng, thường xuyên mở các lớp tập huấn bồi dưỡng về kỹ năng sử dụng, bảo quản các loại vũ khí mới cho giáo viên.

Hai là, nâng cao nhận thức của giáo viên và học viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của các bài bắn súng thuộc môn học Giáo dục quốc phòng. Xác định đây là nội dung trọng tâm, trang bị cho học viên kiến thức, sự hiểu biết và kỹ năng sử dụng các loại súng quân dụng. Qua đó rèn luyện cho học viên đức tính kiên trì, bền bỉ, lòng nhiệt huyết với nghề nghiệp, đồng thời là hành trang quan trọng giúp học viên luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, đầu tư xây dựng bãi tập, trường bắn đạn thật để đảm bảo an toàn trong quá trình học tập.

Bốn là, Giáo viên cần quán triệt động viên học viên, tranh thủ thời gian tập luyện trong giờ học cũng như giờ nghỉ giải lao, nâng cao trình độ, kỹ năng thực hiện các thao tác bắn súng. Đảm bảo thuần thục chính xác động tác yếu lĩnh bắn, bình tĩnh, tự tin, chủ động, đảm bảo quy tắc an toàn trong huấn luyện, kịp thời xử lý các tình huống đột xuất phát sinh trong quá tổ chức bắn đạn thật.

Năm là, Nhà trường đưa trường bắn điện tử vào khai thác sử dụng; nghiên cứu, xây dựng hệ thống thao trường, bãi tập phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập của Nhà trường nói chung và môn Giáo dục quốc phòng nói riêng. Góp phần tạo sự chủ động trong quá trình tổ chức đào tạo, khắc phục được những bất cập, khó khăn do thời tiết, khí hậu gây ra đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên.

Bài: Lê Hoàng Anh, Hà Trọng Chinh - Khoa QS, VT, TDTT

Biên tập: Minh Quyết - Phòng HCTH

                                                                              

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi