Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tổ chức nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp cơ sở “Phòng, chống tội phạm có sử dụng bạo lực do người dưới 18 tuổi thực hiện của lực lượng Cảnh sát nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”

Chủ trì có đồng chí Đại tá TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; các đồng chí thành viên Hội đồng nghiệm thu và thành viên Ban chủ nhiệm đề tài.

 

Đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng KH&CN chủ trì buổi nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Thiếu tá Hoàng Thị Thu Hà, Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu, kết quả tiếp thu ý kiến tại Hội thảo cấp Trường đối với đề tài cấp cơ sở. Ban chủ nhiệm đã nghe các ý kiến tham gia đóng góp về Phòng, chống tội phạm có sử dụng bạo lực do người dưới 18 tuổi thực hiện. Các ý kiến đã nêu lên những vấn đề lý luận cần bổ sung, hoàn thiện; các vấn đề về đánh giá thực trạng hoạt động phòng, chống tội phạm có sử dụng bạo lực do người dưới 18 tuổi thực hiện của lực lượng Cảnh sát nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Thiếu tá  Hoàng Thị Thu Hà, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt đề tài trước Hội đồng nghiệm thu.

Tại buổi đánh giá, nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đều đánh giá sự cần thiết nghiên cứu về mặt lý luận, đánh giá thực trạng, từ đó có cơ sở để đề xuất các giải pháp góp phần đưa ra các giải pháp thiết thực trong phòng, chống tội phạm có sử dụng bạo lực do người dưới 18 tuổi thực hiện của lực lượng Cảnh sát nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.  Các thành viên đã đưa ra nhiều góp ý khoa học cả về mặt lý luận và thực tiễn, thiết thực, cần thiết góp phần bổ sung, hoàn hiện cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài.


Đồng chí Trung tá Đỗ Minh Phương, Phó Trưởng phòng phòng ngừa, điều tra tội phạm mua bán người, Cục Cảnh sát hình sự phản biện 1 đề tài tại chương trình nghiệm thu.


Đồng chí Trung tá, TS Nguyễn Quý Sỹ, Trưởng khoa Cảnh sát kinh tế, môi trường, phản biện 2 tại chương trình nghiệm thu.

Hội đồng đánh giá cao những kết quả mà đề tài đã đạt được và đưa ra những nhận xét, góp ý khoa học thiết thực, cụ thể về những vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung để đề tài hoàn thiện hơn. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đây là đề tài khoa học được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có cơ sở lý luận và thực tiễn đạt chất lượng; các phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục đích, phạm vi nghiên cứu. Các nội dung có sự liên kết giữa các chương, nội dung đề tài đã bám sát và giải quyết được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và có ý nghĩa quan trọng trong công tác nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn. Xét về nội dung, yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Hội đồng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tác giả trong nghiên cứu, hoàn thiện đề tài và nhất trí nghiệm thu đề tài.

          Một số hình ảnh tại chương trình nghiệm thu:


Đồng chí Đại úy Nguyễn Đình Hiển, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên phát biểu tại chương trình nghiệm thu.


Đồng chí Thượng tá, TS Lê Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng quản lý đào tạo phát biểu tại chương trình nghiệm thu.


Đồng chí Trung tá, TS Trần Tuyết Trinh, Phó Trưởng khoa Luật phát biểu tại chương trình nghiệm thu.

 

Bài: Khoa Luật

Biên tập: Bích Vân, phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi