Thứ Năm, 23/5/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều vấn đề cấp thiết

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội, phiên họp lần này chỉ diễn ra trong một ngày nhưng sẽ cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp thứ 4, cho ý kiến bước đầu về Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

"Căn cứ đánh giá, rút kinh nghiệm về Kỳ họp thứ 4 của các đoàn đại biểu Quốc hội, UBTVQH cho ý kiến đánh giá về kỳ họp vừa qua, cái gì hiệu quả, cái gì còn hạn chế, cần rút kinh nghiệm cho các kỳ họp sau. Với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về Kỳ họp thứ 5 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5/2023", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Khai mạc phiên họp trong một ngày, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các vấn đề cấp thiết -0
Chủ  tịch Quốc hội phát biểu khai mạc phiên họp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, UBTVQH đã bàn với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có văn bản gửi UBTVQH xem xét, giải quyết sớm 7 nội dung, trong đó có vấn đề quy hoạch tổng thể quốc gia. Đây là quy hoạch gốc cao nhất, quyết định đến các quy hoạch khác, đã được Trung ương cho ý kiến. Các quy hoạch khác, trong đó có quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh sẽ gặp khó khăn nếu để đến tháng 5/2023. Chính vì vậy, nội dung này rất cấp thiết cần trình Quốc hội.

Đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã cho ý kiến tại hai nhiệm kỳ, còn một số nội dung cần thời gian chuẩn bị thêm, nhất là một số nội dung quan trọng về tài chính y tế, cơ chế tự chủ tài chính, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mục tiêu của dự án là có hiệu lực từ đầu năm 2024, đến nay thời gian còn hạn hẹp, nếu chuẩn bị tốt chúng ta có thể xem xét thông qua sớm hơn.

Khai mạc phiên họp trong một ngày, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các vấn đề cấp thiết -0
Toàn cảnh hội trường.

Ngoài ra, còn một số nội dung quan trọng, cấp bách khác cần cho ý kiến như vấn đề tài chính ngân sách, việc xử lý một số trạm thu phí giao thông BOT, tổng kết, đánh giá Nghị quyết 30 liên quan đến cơ chế đặc thù, đặc cách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, đánh giá, tổng kết, chính sách hỗ trợ y tế trong giai đoạn tới.

Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó là việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.

Cũng tại phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự 2 bên (Thỏa thuận Coca); xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi