Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 10/4 – 15/4/2023

Đưa thể thao Công an nhân dân bắt nhịp xu thế hội nhập, phát triển của thể thao trong nước và quốc tế 

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định công nhận Ban Vận động thành lập Hiệp hội Thể thao CAND để tập hợp, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nhằm phát triển phong trào tập luyện, thi đấu thể thao lực lượng CAND; đề nghị, các thành viên Ban Vận động đóng góp ý kiến, nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện dự thảo, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, đảm bảo bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thể dục, thể thao và tổ chức, hoạt động và quản lý hội, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương… Qua đó, thực hiện được mục tiêu xây dựng Hiệp hội Thể thao CAND hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy được mọi nguồn lực vào phát triển phong trào thể dục, thể thao, góp phần từng bước hội nhập, phát triển và nâng cao thành tích, vị thế của thể thao CAND nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trên đấu trường khu vực, châu lục và thế giới; tạo sân chơi, điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ rèn luyện sức khỏe, ý chí, phẩm chất đạo đức, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”…(xem thêm)

Bộ Công an có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác thể dục, thể thao.
Bộ Công an có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác thể dục, thể thao.

 

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên

Tại buổi Lễ giới thiệu cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, xác định đây là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”. Thường xuyên học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng lực lượng. Thường xuyên gắn bó mật thiết với Nhân dân, gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân… (xem thêm)

Cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.
Cuốn sách “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

 

Bảo đảm tính ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, hiệu lực và hiệu quả trong thực tiễn đối với công tác cảnh vệ

Tại cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn qua 5 năm thi hành nhằm giải quyết những vướng mắc, bất cập và bảo đảm tính ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, hiệu lực và hiệu quả trong thực tiễn đối với công tác cảnh vệ, góp phần phục vụ phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; đồng thời đề nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp thu và tập hợp trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu để xây dựng dự án Luật theo đúng các quy định của pháp luật… (xem thêm)

Toàn cảnh cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.
Toàn cảnh cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

 

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2023 khu vực phía Bắc

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các địa phương khu vực phía Bắc phải quyết tâm, cố gắng, nỗ lực hơn nữa, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải ngân và siết chặt kỷ luật trong công tác giải ngân. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhưng phải đảm bảo chặt chẽ về trình tự, thủ tục, quy định. Rà soát tiến độ của các công trình, dự án để đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra; phân công rõ trách nhiệm của lãnh đạo, thủ trưởng, cán bộ, chiến sỹ trong tham mưu, triển khai thực hiện dự án. Định kỳ tổ chức giao ban để rà soát, đánh giá tiến độ công việc... (xem thêm)

Toàn cảnh Hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2023 khối Công an các địa phương khu vực phía Bắc.
Toàn cảnh Hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2023 khối Công an các địa phương khu vực phía Bắc.

 

Nguồn: Cổng TTĐT BCA

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi