Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”

TAG: Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 10/4 – 15/4/2023

  • Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 10/4 – 15/4/2023

    Đưa thể thao Công an nhân dân (CAND) bắt nhịp xu thế hội nhập, phát triển của thể thao trong nước và quốc tế; tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên; bảo đảm hiệu lực và hiệu quả trong thực tiễn đối với công tác cảnh vệ; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư… là những chỉ đạo nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 10/4 – 15/4/2023.

1