Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Sáng nay, Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước

Theo chương trình kỳ họp, đầu giờ sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước và tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trong lúc chờ Ban kiểm phiếu làm việc, Quốc hội nghe Báo cáo và Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

Sáng nay, Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước -0
Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. 

Sau khi Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, chương trình kỳ họp sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp với các nội dung: Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Tiếp đó, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sáng nay, Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước -0
Quang cảnh hội trường Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Khi có kết quả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh để Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết này.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi