Thứ Sáu, 4/12/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập các trường CAND, từ  ngày  29/4/2020, Khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) của Trường Cao đẳng CSND I được thành lập trên cơ sở sáp nhập Khoa QLHC về TTXH của Trường Cao đẳng CSND I và Khoa Cảnh sát 113 của Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang, là đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu chụp ảnh lưu niệm với tập thể Khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Để phát huy truyền thống của Khoa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường, Cấp ủy, Lãnh đạo cùng tập thể giáo viên Khoa QLHC về TTXH đã đưa ra một số giải pháp nhằm đổi mới phương pháp nghiên giảng dạy, cụ thể như sau:

Thứ nhất: Nâng cao nhận thức của mỗi giáo viên về đổi mới phương pháp nghiên cứu, giảng dạy.

Đổi mới phương pháp nghiên cứu, giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo phải được các giáo viên tiến hành thường xuyên, liên tục và có nhận thức đúng đắn từ ngay bản thân mỗi giáo viên lên lớp. Trước hết, đòi hỏi mỗi giáo viên phải có lòng say mê tìm tòi, tận tâm trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Cảm nhận được vấn đề nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng dạy học là nghĩa vụ và trách nhiệm của giáo viên, đây là một yếu tố chủ quan giữ vai trò quyết định đối với việc đổi mới phương pháp giảng dạy.

Thứ hai: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị về đổi mới phương pháp nghiên cứu, giảng dạy. Để đổi mới phương pháp nghiên cứu, giảng dạy thì trước tiên mỗi giáo viên trong Khoa QLHC về TTXH được Lãnh đạo khoa giao cho phụ trách làm hồ sơ, giáo án trước khi lên lớp. Hồ sơ giáo án phải được đổi mới thông qua nội dung bài giảng, cập nhật văn bản mới, lấy các ví dụ, tình huống mới sát với thực tế qua thời gian đi thực tế mà mỗi giáo viên thu thập được, đồng thời cập nhật công nghệ thông tin vào các giáo án điện tử của từng bài. Nội dung bài giảng phải thật sinh động gắn kiến thức lý luận với kiến thức thực tiễn, trên lớp học giáo viên  phải kích thích được tính chủ động của học sinh, biến giờ học trên lớp thành môi trường thuận lợi cho học sinh có điều kiện tham gia ý kiến, trình bày, thuyết trình những vấn đề nhận thức mà mình được nghiên cứu cộng với vấn đề thực tiễn mình đang đối mặt, điều ấy sẽ gợi lên niềm say mê hứng thú đối với người học, làm cho người học tự nguyện, tự giác đến với lớp học.

Mặt khác, ngay từ đầu năm để nâng cao trình độ nhận thức của các giáo viên phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy Cấp ủy, Lãnh đạo khao đã yêu cầu các giáo viên đăng ký chỉ tiêu công tác năm, cụ thể như: Đăng ký viết giáo trình, tài liệu dạy học, tài liệu tham khảo, đề tài khoa học và công trình phần việc để qua đây mỗi giáo viên sẽ nghiên cứu chuyên sâu được các kiến thức mà mình đã đăng ký, đồng thời cũng là tài liệu cho học sinh và giáo viên khác nghiên cứu.

Ngoài ra, đối với các giáo viên trẻ thì Cấp ủy, lãnh đạo khoa định hướng, tạo điều kiện cho đi thực tế, luân chuyển để có kiến thức thực tế phục vụ cho công tác giảng dạy, đối với các giáo viên mới tiếp xúc với các bài giảng chuyên ngành QLHC về TTXH, để nâng cao chất lượng giáo viên Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã bố trí 01 giáo viên có kinh nghiệm cùng chuẩn bị hồ sơ bài giảng, đồng thời yêu cầu duyệt trước khoa trước khi lên lớp. 

Thứ ba: Đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức tổ chức đào tạo theo nguyên lý “học đi đôi với hành”, “lý luận gắn liền với thực tiễn”, tăng cường thực hành, thực tập nhằm nâng cao tay nghề cho học sinh.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa QLHC về TTXH đã chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo phương châm “học đi đôi với hành”, “lý luận gắn liền với thực tiễn”.

Trong điều kiện sáp nhập, địa bàn Trường đóng tại xã Thủy Xuân Tiên - huyện Chương Mỹ nên sẽ gặp khó khăn trong việc đưa học sinh đi thực tế tại Công an địa phương. Vì vậy, ngay từ khi nhận địa điểm mới, cấp ủy lãnh đạo khoa QLHC về TTXH đã đề xuất Ban Giám hiệu Nhà trường bố trí xây dựng, củng cố phòng học chuyên ngành bao gồm: Phòng tiếp dân, hộ gia đình, mô hình hóa quy trình tuần tra kiểm soát... đồng thời bố trí các công cụ phương tiện và đề xuất Nhà trường đầu tư trang thiết bị phục vụ cho học sinh thực hành ngay tại phòng học chuyên ngành. Các đồng chí giảng viên của Khoa đã chủ động nghiên cứu, tìm tòi, xây dựng giáo án, kế hoạch, tổ chức hướng dẫn thực hành, thực tập môn học tại phòng học chuyên ngành có hiệu quả cho học viên phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường.