Thứ Năm, 20/1/2022
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I tham dự hội nghị tổng kết 10 năm công tác lý luận Công an nhân dân

 Hội nghị Tổng kết được diễn ra vào 8h00’ ngày 23/11/2021 tại điểm cầu Hội trường lớn Bộ Công an số 44  Yết Kiêu, Hà Nội do đồng chí Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì. Đại biểu tham dự, gồm: đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đại diện lãnh đạo Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí Quốc phòng toàn dân; Lãnh đạo Hội đồng lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; đại diện tập thể, cá nhân Công an các đơn vị được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an… Ngoài ra, Hội nghị còn được phát trực tuyến tại hội trường Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ vào thành phần triệu tập, Đoàn đại biểu nhà trường do đồng chí Đại tá Nguyễn Phấn Lý - Phó Hiệu trưởng đại diện nhà trường, các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị và cá nhân có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, lý luận.

 

 

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I tham dự hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả công tác lý luận CAND trong 10 năm; xác định yêu cầu, nhiệm vụ của công tác lý luận CAND trong tình hình mới, hướng tới xây dựng Nghị quyết và Chỉ thị mới của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an về công tác lý luận CAND; mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp nghiên cứu lý luận, thực tiễn về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội nghị còn diễn ra Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Bộ Công và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021 - 2026.

Trong những năm qua, Trường Cao đẳng CSND I luôn xác định, công tác nghiên cứu khoa học, lý luận rất quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, các nhiệm vụ KH&CN của Trường Cao đẳng CSND I được lựa chọn trên cơ sở những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn cũng như thực tiễn chiến đấu của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Nhà trường đã không ngừng đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; hoạt động nghiên cứu khoa học, lý luận của nhà trường trong những năm qua đã được đẩy mạnh và thu được những kết quả tốt, góp phần thiết thực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong nhà trường và hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ Công an. Ghi nhận những thành tích trên, đồng chí Thượng tá, TS Phạm Tuấn Hiệp - Phó Hiệu trưởng đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an do có nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học, lý luận Bộ Công an; Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tặng Giấy khen cho 02 tập thể là: Khoa Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm; Khoa Cảnh sát QLHC về TTXH và 03 cá nhân là đồng chí Đại tá.TS Hà Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng; đồng chí Thượng tá.TS Đặng Thị Ngọc Hà - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo; đồng chí Thượng tá.TS Dương Văn Quân - Phó Trưởng Khoa Lý luận Chính trị, KHXH nhân văn và Tâm lý có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu lý luận.

 

Đồng chí Thượng tá.TS Phạm Tuấn Hiệp - Phó Hiệu trưởng đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ đã nhận định, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ diễn biến nhanh chóng, phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố bất định, bất ổn, bất an, khó dự báo, các mối de dọa an ninh quốc gia, nhất là cá thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục gia tang; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tu phát triển mạnh mẽ tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước sẽ có nhiều thay đổi, đòi hỏi lực lượng CAND phải thích ứng linh hoạt, nhạy bén, phù hợp với diễn biến tình hình. Do vậy, công tác lý luận CAND phải tiếp tục được đẩy mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, vươn lên thành công cụ dẫn đường và đồng hành với thực tiễn.

 Trước những những khó khăn thách thức đặt ra cho công tác Công an nói chung, công tác nghiên cứu lý luận trong CAND nói riêng. 

Để thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, lý luận đáp ứng yêu cầu công tác lý luận trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I xác định cần làm tốt một số nội dung sau:

(1) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của công tác nghiên cứu lý luận khoa học CAND đối với các hoạt động công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND và công tác giáo dục đào tạo của nhà trường;

(2) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện công tác nghiên cứu khoa học.

(3) Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng nội dung nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với những yêu cầu của thực tiễn xây dựng và chiến đấu của lực lượng CAND;

(4) Đa dạng hóa các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận khoa học CAND; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên thực hiện công tác nghiên cứu khoa học;

(5) Tăng cường quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong công tác nghiên cứu khoa học;

(6) Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, giáo trình, tài liệu nghiên cứu đáp ứng công tác nghiên cứu khoa học trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Phòng Quản lý đào tạo

Biên tập: Lê Trang - Phòng Hành chính tổng hợp

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi