Thứ Hai, 3/10/2022
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Trường Cao đẳng CSND I kiểm tra công tác ứng trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Yêu cầu của Kế hoạch Hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 gồm: công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải được tiến hành chủ động, thường xuyên và kịp thời nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; Hiệp đồng chặt chẽ, đầy đủ, kịp thời với các đơn vị theo từng nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Kiểm tra công tác ứng trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2022 gồm 02 nội dung:

Nội dung 01: Nhà trường đảm bảo lực lượng, vật chất, phương tiện và xây dựng Phương án phù hợp với điểu kiện, hoàn cảnh trong từng thời điểm.

Nội dung 02: Khi hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.Nhà trường đảm bảo lực lượng và vật chất tham gia công tác ứng trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn


Phương tiện được huy động gồm xe chỉ huy, xe tải chở quân, xe tải chở xuồng máy, xe cứu thương

Buổi kiểm tra công tác ứng trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 của Trường Cao đẳng CSND I được triển khai dưới dự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Ban chỉ đạo có ý nghĩa rất quan trọng giúp thống nhất phương án ứng phó, sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm nạn nhân, đồng thời nâng cao năng lực xử lý tình huống trong chỉ huy, điều hành nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại do sự cố, thiên tai, lũ lụt gây ra trong năm 2022.

Bài: Phương Thảo - Phòng HCTH

Ảnh: Đại Nghĩa - Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi