Thứ Tư, 21/2/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Nghiệm thu đề tài KH&CN “Hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong phòng ngừa tội phạm cướp tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự trên địa bàn tỉnh Nam Định”

Chủ trì có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; cùng tham dự có đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; các đồng chí thành viên Hội đồng nghiệm thu và thành viên Ban chủ nhiệm đề tài.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng KH&CN phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Đồng chí Đại tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN phát biểu tại buổi nghiệm thu. 

Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Trung tá Đỗ Cao Trí, Chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu, kết quả tiếp thu ý kiến tại Hội thảo cấp Trường đối với đề tài cấp cơ sở, đồng thời báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong quá trình nghiên cứu đề tài.

Đồng chí Trung tá  Đỗ Cao Trí, Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt đề tài trước Hội đồng nghiệm thu.

Tại buổi đánh giá, nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đều đánh giá sự cần thiết nghiên cứu về mặt lý luận, đánh giá thực trạng, từ đó có cơ sở để đề xuất các giải pháp thiết thực trong tiến hành Hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong phòng ngừa tội phạm cướp tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự trên địa bàn tỉnh Nam Định.  Các thành viên đã đưa ra nhiều góp ý khoa học cả về mặt lý luận và thực tiễn, thiết thực, cần thiết góp phần bổ sung, hoàn hiện cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài.

Đồng chí Thượng tá, PGS.TS Doãn Xuân Hùng, Phó Trưởng khoa Cảnh sát hình sự Học viện Cảnh sát nhân dân phản biện đề tài tại chương trình nghiệm thu.

Đồng chí Trung tá, TS Nguyễn Quý Sỹ, Trưởng khoa Cảnh sát kinh tế, môi trường, phản biện tại chương trình nghiệm thu.

Hội đồng đánh giá cao những kết quả mà đề tài đã đạt được và đưa ra những nhận xét, góp ý khoa học thiết thực, cụ thể về những vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung để đề tài hoàn thiện hơn. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đây là đề tài khoa học được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có cơ sở lý luận và thực tiễn đạt chất lượng; các phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục đích, phạm vi nghiên cứu. Các nội dung có sự liên kết giữa các chương, nội dung đề tài đã bám sát và giải quyết được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và có ý nghĩa quan trọng trong công tác nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn. Xét về nội dung, yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Hội đồng biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của nhóm tác giả trong nghiên cứu, hoàn thiện đề tài và nhất trí nghiệm thu đề tài. Đồng chí Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị Ban chủ nhiệm nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nêu cao trách nhiệm để chỉnh sửa đề tài với kết quả tốt nhất.

  Một số hình ảnh tại chương trình nghiệm thu:

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Nam Định  phát biểu tại chương trình nghiệm thu.

Đồng chí Thượng tá, TS Đặng Ngọc Hà, Trưởng phòng Quản lý đào tạo phát biểu tại chương trình nghiệm thu.                  

Bài: Khoa Cánh sát hình sự

Biên tập: Bích Vân, Phòng HCTH

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi