Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Thẩm định Chương trình môn học do Khoa Cảnh sát thi hành án hình sự biên soạn.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì buổi thẩm định.

Thay mặt Ban biên soạn, đồng chí Thượng tá, TS Tống Văn Toàn, Trưởng khoa Cảnh sát thi hành án hình sự trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, nội dung chỉnh sửa, bổ sung sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng khoa học và kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội đồng tại buổi Hội thảo cấp Trường. Trong báo cáo nêu rõ kết quả đạt được và một số khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến Hội đồng thẩm định.

Đồng chí Thượng tá, TS Tống Văn Toàn, Trưởng khoa Cảnh sát thi hành án hình sự báo cáo tại buổi thẩm định.

Hội đồng thẩm định đã đưa ra các ý kiến góp ý, đánh giá khách quan, khoa học về nội dung, cấu trúc Chương trình môn học. Trong đó đã ghi nhận những kết quả đạt được của ban biên soạn. Tuy nhiên, bản thảo Chương trình môn học vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đề nghị ban biên soạn tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung để Chương trình môn học được hoàn thiện và sớm đưa vào phục vụ giảng dạy.

Đồng chí Thượng tá, TS Vũ Tú Nam, Trưởng khoa Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Ủy viên Hội đồng phát biểu tại chương trình thẩm định.

Đồng chí Thượng tá, TS Hoàng Lê Nam, Trưởng khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Ủy viên phản biện 1 phát biểu tại buổi thẩm định.

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Ủy viên Hội đồng phát biểu tại chương trình thẩm định.

Đồng chí Thượng tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Ủy viên thư ký phát biểu tại buổi thẩm định.

Phát biểu kết luận tại buổi thẩm định, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của Ban biên soạn và đánh giá cao những kết quả đạt được. Chương trình môn học được biên soạn công phu, nội dung chặt chẽ, sắp xếp khoa học và sẽ là tài liệu quan trọng định khung giảng dạy, là căn cứ để biên soạn kế hoạch dạy học các môn kiến thức ngành Cảnh sát thi hành án hình sự. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu và đề nghị đồng chí Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định ban hành Chương trình môn học do Khoa Cảnh sát thi hành án hình sự biên soạn. Đồng thời, Hội đồng cũng đề nghị Ban biên soạn nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng để sớm hoàn thiện, ký ban hành đưa vào sử dụng.

Bài: Khoa Cảnh sát thi hành án hình sự

Biên tập: Loan Trần

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi