Thứ Năm, 23/5/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tổ chức thẩm định sách tham khảo “Hỏi đáp những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp”

Tại buổi thẩm định có đồng chí Đại tá, TS Đàm Văn Thủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chủ trì buổi thẩm định; cùng dự có các Ủy viên phản biện, Uỷ viên hội đồng, các thành viên trong Hội đồng thẩm định cùng ban biên soạn cuốn sách.

Đồng chí Đại tá, TS Đàm Văn Thủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chủ trì buổi thẩm định.

Tại buổi thẩm định, đồng chí Trung tá, TS Nguyễn Hồng Khánh, Phó Trưởng khoa Luật - chủ biên sách tham khảo trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, nội dung chỉnh sửa, bổ sung sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng khoa học và kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội đồng tại Hội thảo cấp trường. Trong báo cáo nêu rõ kết quả đạt được và một số khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến Hội đồng thẩm định.

Đồng chí Trung tá, TS Nguyễn Hồng Khánh, Phó Trưởng khoa Luật - chủ biên sách tham khảo.

Hội đồng thẩm định đã đưa ra các ý kiến góp ý, đánh giá khách quan, khoa học về nội dung, cấu trúc sách tham khảo “Hỏi đáp những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp”. Trong đó đã ghi nhận những kết quả đạt được của Ban biên soạn. Tuy nhiên, cuốn sách vẫn còn những hạn chế, tồn tại đề nghị Ban biên soạn tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung để cuốn sách được hoàn thiện và sớm đưa vào phục vụ học tập, nghiên cứu.

Đồng chí Trung tá, TS Nguyễn Quý Sỹ, Trưởng khoa Cảnh sát kinh tế, môi trường.

Đồng chí Trung tá, TS Vũ Duy Long, Trưởng khoa Kỹ thuật hình sự.

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Văn Tình, Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Ngọc Huynh, Phó Trưởng khoa Cảnh sát giao thông.

Đồng chí Thượng tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng Quản lý đào tạo.

Phát biểu kết luận tại buổi thẩm định, Đồng chí Đại tá, TS Đàm Văn Thủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chủ trì buổi thẩm định biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của Ban biên soạn và đánh giá cao những kết quả đạt được. Sách tham khảo “Hỏi đáp những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp” được biên soạn công phu, nội dung chặt chẽ, khoa học và sẽ là tài liệu quan trọng bổ sung vào hệ thống tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn học Lý luận chung Nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp cũng như các môn học pháp luật. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu và đề nghị đồng chí Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định ban hành sách tham khảo “Hỏi đáp những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp”. Đồng thời, Hội đồng cũng đề nghị Ban biên soạn nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để sách tham khảo được hoàn thiện để sớm được ban hành và đưa vào sử dụng.

Bài: Ngọc Kiên - Khoa Luật

Biên tập: Phương Thảo - Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi