Chủ Nhật, 2/4/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”

TAG: Tổ chức thẩm định sách tham khảo “Hỏi đáp những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp”

1