Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tổ chức thi học sinh giỏi năm học 2023-2024

Năm học 2023-2024, Nhà trường tổ chức thi học sinh giỏi các môn: Chính trị, Pháp luật và môn Nghiệp vụ ngành, chuyên ngành. Đối tượng tham gia dự thi là học viên Khóa K59S, để được tham gia dự thi học viên có kết quả rèn luyện đạt loại Khá trở lên, điểm môn học hoặc điểm trung bình cộng các môn học thuộc môn thi học sinh giỏi đạt từ 7.0 trở lên, không có môn học nào điểm dưới 6.5Đối với các môn Chính trị; Pháp luật; Nghiệp vụ ngành, chuyên ngành thi viết, thời gian làm bài là 150 phút/01 môn thi; đối với môn Nghiệp vụ ngành Vũ trang sẽ thi thực hành. Nội dung thi thuộc chương trình đào tạo Trung cấp CSND, hệ chính quy.

Học viên thực hiện bài thi lý thuyết.

Hội thi Học sinh giỏi năm học 2023 - 2024 có 269 lượt học viên đủ điều kiện tham gia dự thi, trong đó có 34 học viên dự thi 02 môn, cụ thể: Môn Chính trị 84 lượt học viên; môn Pháp luật 78 lượt học viên; môn Nghiệp vụ ngành, chuyên ngành 107 lượt học viên.

Ngay sau khi ban hành kế hoạch thi học sinh giỏi, căn cứ nhiệm vụ được giaocác đơn vị chức năng trong Nhà trường đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ thi đạt kết quả cao nhất như: Đôn đốc học viên đăng ký dự thi, lập danh sách, xét duyệt học viên đủ điều kiện dự thi, chuẩn bị thao trường, bãi tập, biên soạn đề thi, đáp án và tổ chức hướng dẫn ôn thi cho học viên.

Trong các ngày tổ chức thi, Ban Coi thi, Ban Giám sát đã thực hiện nghiêm túc quy chế theo kế hoạch đề ra, học viên tham gia dự thi đầy đủ, nỗ lực, cố gắng tham gia dự thi để đạt kết quả cao. Trên cơ sở kết quả thi, Nhà trường sẽ trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải, đồng thời đề xuất Cục Đào tạo khen thưởng các học viên có thành tích cao nhất Hội thi.

Giáo viên kiểm tra phần thi thực hành của học viên.

Học viên thực hiện phần thi thực hành.

Tổ chức thành công Hội thi học sinh giỏi năm học 2023 - 2024 đã thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức quần chúng, các thầy giáo, cô giáo, chủ nhiệm lớp trong việc theo dõi, tổ chức hướng dẫn, động viên học viên tham gia rất sôi nổi và hiệu quả, an toàn. Các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ thường trực luôn chủ động, trách nhiệm để tổ chức các hoạt động thiết thực hiệu quả. Đặc biệt, kế hoạch tổ chức thi được triển khai sớm đến các đơn vị trong toàn trường để các đơn vị chủ động lựa chọn học viên, thành lập đội tuyển, bố trí các điều kiện cần thiết phục vụ cho Hội thi đạt kết quả cao nhất.

Hội thi học sinh giỏi không chỉ tạo ra không khí thi đua, học tập rèn luyện tốt trong toàn trường mà còn phát hiện những tập thể có cách làm chủ động, sáng tạo, các cá nhân tiêu biểu xuất sắc cần nhân rộng, là những hạt nhân tích cực trong phong trào dạy giỏi, học giỏi của Trường.

Học viên thực hiện phần thi thực hành.

Học viên thực hiện phần thi thực hành.

Học viên thực hiện phần thi thực hành.

Bài: Hoa Việt, phòng QLĐT

Biên tập: Phương Thảo, phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi