Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tổ chức xác định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp của Trường Cao đẳng CSND I

Thực hiện Hướng dẫn số 12/HD-BCA-X02 ngày 11/7/2022 của Bộ Công an về hướng dẫn xác định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp trong CAND; Công văn số 2100/X02-P2 ngày 13/7/2022 của Cục Đào tạo về việc thực hiện hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra, xác định kiến thức tối thiểu, yêu cầu mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp. Ngày 04/8/2022, Trường Cao đẳng CSND I ban hành Kế hoạch số 1422/KH-T09-P3 về việc tổ chức xây dựng khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp đối với 06 ngành, chuyên ngành đào tạo gồm: Ngành Trinh sát Cảnh sát; Ngành Kỹ thuật hình sự; Ngành Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Ngành Vũ trang bảo vệ an ninh trật tự; Chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Chuyên ngành Quản lý trật tự an toàn giao thông.

Đồng chí Thượng tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng chủ trì Hội thảo.

Thực hiện Kế hoạch số 1422/KH-T09-P3, Nhà trường đã tổ chức xây dựng khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp theo đúng quy định,chủ động liên hệ với Công an các đơn vị, địa phương cử đại diện tham gia Ban xây dựng khối lượng kiến thức tối thiểu các ngành, chuyên ngành đào tạo; xây dựng Phiếu khảo sát yêu cầu về năng lực cho từng vị trí việc làm gắn với từng ngành/chuyên ngành đào tạo và gửi xin ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương.

Hiện nay, Nhà trường đã hoàn thiện việc biên soạn dự thảo mục tiêu, cấu trúc, nội dung khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp đối với các ngành, chuyên ngành đào tạo. Quá trình xây dựng dự thảo của Nhà trường có những thuận lợi sau:

- Việc tổ chức xây dựng khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp các ngành, chuyên ngành đào tạo nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Cục Đào tạo và các đơn vị chức năng có liên quan; cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường được đào tạo cơ bản, có tinh thần trách nhiệm với công việc, luôn phấn đấu vươn lên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, giáo viên của Nhà trường có nhiều kinh nhiệm trong xây dựng và công bố, tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra nên có năng lực tốt để xác định kiến thức tối thiểu, yêu cầu mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp các ngành, chuyên ngành đào tạo của Nhà trường.

- Quá trình tổ chức xác định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp các ngành/chuyên ngành đào tạo của Nhà trường đã nhận được sự quan tâm, phối hợp của Công an các đơn vị, địa phương và sự tham gia tích cực của các chuyên gia, cán bộ thực tiễn trong việc tham gia vào các Ban biên soạn, trả lời khảo sát và những nội dung khác theo đề nghị của Nhà trường.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, quá trình tổ chức thực hiện của Nhà trường có những khó khăn như:

- Hiện nay, Cục Đào tạo vẫn đang trong quá trình hoàn thiện dự thảo và chưa báo cáo Bộ Công an ban hành chương trình khung đào tạo trình độ Trung cấp mới nên việc tổ chức xác định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp của các cơ sở đào tạo chủ yếu dựa trên cơ sở chuẩn đầu ra trong các chương trình đào tạo đã được ban hành theo chương trình khung cũ, do đó việc thực hiện khó đảm bảo sự thống nhất giữa các Trường.

- Hướng dẫn số 12/HD-BCA-X02 của Bộ Công an về xác định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp trong CAND nhằm thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng. Tuy nhiên, Nhà trường có một số ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Khoa học xã hội nên việc mô tả các năng lực và yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm có sự khác biệt và khó khăn hơn so với các nhóm ngành Trung cấp, Cao đẳng nghề khác.

- Đây là lần đầu tiên Nhà trường triển khai thực hiện theo quy định Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nên việc tổ chức thực hiện còn nhiều vướng mắc, việc xác định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học chủ yếu dựa trên cơ sở chuẩn đầu ra trong các chương trình đào tạo đã được ban hành, Nhà trường chưa có nhiều tư liệu để kế thừa mà phải tham khảo từ các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề khác.

Trong thời gian tới, để tổ chức hiệu quả việc xác định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp của Nhà trường cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Trên cơ sở ý kiến góp ý đối với Dự thảo xác định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp, các Ban xây dựng cần phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo để chỉnh sửa, hoàn thiện và báo cáo Bộ Công an phê duyệt.

- Sau khi được Bộ Công an phê duyệt, Nhà trường cần ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện để đáp ứng khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp các ngành, chuyên ngành đào tạo đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Định kỳ 02 năm Nhà trường cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp cho phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tiễn và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của Công an các đơn vị, địa phương.

- Tiếp tục thực hiện tốt quan hệ phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục Đào tạo và Công an các đơn vị, địa phương trong xác định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp của các ngành, chuyên ngành đào tạo.

Bài: Phòng Quản lý đào tạo

Biên tập: Phương Thảo

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi