Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Khẳng định bản sắc báo chí lực lượng vũ trang nhân dân

Theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Báo CAND cùng với Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện.

DB2-Khẳng định bản sắc báo chí lực lượng vũ trang nhân dân -0
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" tặng lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương có nhiều thành tích trong tuyên truyền bảo vệ an ninh, trật tự (tháng 6/2023).

1. Trên số đầu của tờ Công an mới (ra ngày 1/11/1946, tiền thân Báo CAND ngày nay), ghi rõ tôn chỉ, mục đích của tờ báo là: “Để phổ cập trong quần chúng tinh thần mới của Công an, để thắt chặt tình liên lạc giữa anh em cùng một ngành hoạt động trong toàn quốc, Việt Nam Công an vụ cho xuất bản tờ Công an mới. Đứng về phương diện Báo, Công an mới sẽ có những mục điều tra, phóng sự, tường thuật viết theo tài liệu xác thực và đầy đủ, những sản phẩm đặc biệt của Công an mà chỉ Công an mới có…”.

Khi đổi tên thành Nội san Rèn luyện, Nội san CAND, các ấn phẩm không ngừng cải tiến nội dung, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền của lực lượng CAND. “Đấu tranh chống phản cách mạng để bảo vệ thành quả cách mạng là một vấn đề thuộc về nguyên tắc của chính quyền chuyên chính dân chủ nhân dân, thực chất là chuyên chính vô sản” – trang bìa của Nội san CAND ra ngày 25/2/1962 trích đăng Nghị quyết của Bộ Chính trị số 39 NQ/TƯ, ngày 20/1/1962 về việc tăng cường đấu tranh chống các thế lực phản cách mạng. Thời kỳ này, các bài viết đăng trên ấn phẩm vừa tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, biểu dương cán bộ, chiến sĩ CAND và nhân dân trong công tác, chiến đấu, vừa hướng dẫn nhân dân cảnh giác, đấu tranh với âm mưu, hoạt động của kẻ địch, các thế lực phản cách mạng.

Từ ngày báo phát hành công khai (tháng 10/1988 đến nay), công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu sai trái, thù địch tiếp tục được tăng cường. Các bài viết đăng tải trên Báo CAND với lập luận chặt chẽ, khoa học góp phần bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời vạch rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân của các thế lực phản cách mạng, phản bác luận điệu sai trái, thù địch, từ đó khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn.

Đặc biệt, kể từ khi Báo CAND điện tử ra mắt bạn đọc (năm 2004), các bài viết đăng trên báo in cũng đồng thời được đưa lên báo điện tử, tạo điều kiện để độc giả trong và ngoài nước nhanh chóng tiếp cận, nghiên cứu, kịp thời tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phản ánh sinh động các mặt công tác của lực lượng CAND đến với độc giả trong và ngoài nước; đấu tranh phản bác các luận điệu đả phá, bôi nhọ chế độ XHCN, các thủ đoạn xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng định hướng dư luận. 

DB2-Khẳng định bản sắc báo chí lực lượng vũ trang nhân dân -0
Phóng viên Báo CAND trao các ấn phẩm của Báo tặng cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa.

2. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khoá XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong đó, Nghị quyết nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Nghị quyết số 35 chỉ rõ vai trò, vị trí của báo chí, truyền thông trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo đó, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Là cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện, Báo CAND đã thường xuyên nghiên cứu, cập nhật tình hình, xây dựng các phóng sự, đăng tin, viết bài, kịp thời phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, đội ngũ cộng tác viên đăng tải nhiều tin bài chuyên sâu. Báo CAND đã tăng số lượng các bài viết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, đảm bảo luận cứ, luận điểm chắc chắn, sắc sảo.

Báo điện tử CAND duy trì chuyên mục “Phòng, chống diễn biến hòa bình”, sử dụng 3 phiên bản Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung, vạch trần bộ mặt thật của những đối tượng cơ hội, suy thoái về tư tưởng chính trị; phản ánh kịp thời kết quả đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng quyền tự do, dân chủ, nhân quyền để kích động gây rối an ninh, trật tự.

3. Thực hiện mô hình tổ chức mới của Bộ Công an, năm 2018, Cục Truyền thông CAND được thành lập trên cơ sở các đơn vị báo chí CAND: Báo CAND, Truyền hình CAND, Nhà xuất bản CAND, Phát thanh CAND và Điện ảnh CAND. Đồng thời, thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Báo CAND được xác định là một trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện; sắp xếp các báo của một số Công an địa phương thành ấn phẩm chuyên đề của Báo CAND.

Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND chỉ đạo sát sao các bộ phận chức năng chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình để có các bài viết, chương trình phát sóng, phát thanh đảm bảo kịp thời, chính xác, tin cậy, có tính lan toả, hiệu ứng xã hội cao.

Báo chí CAND đang ngày càng vững mạnh, phát triển

Phát biểu tại buổi gặp mặt lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và lãnh đạo cơ quan báo chí do Bộ Công an tổ chức chiều 14/6/2024, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo Bộ Công an đã dành cho các phóng viên, nhà báo; cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp sát sao của lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an. Công tác phối hợp giữa các cơ quan báo chí với lực lượng CAND thời gian qua đã ngày càng chặt chẽ, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, báo chí CAND đang ngày càng vững mạnh, phát triển, là một trong những kênh truyền thông chủ lực, đa phương tiện của đất nước. Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, mối quan hệ giữa hai bên ngày càng bền chặt; các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo sẽ luôn đồng hành cùng lực lượng CAND, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao…

Thời gian qua, các cơ quan báo chí thuộc Cục Truyền thông CAND thường xuyên cập nhật, phản ánh thông tin về các hoạt động trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống "diễn biến hoà bình", luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động; tích cực tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Đặc biệt, Báo CAND, Truyền hình CAND, Phát thanh CAND đã tập trung tuyên truyền, chia sẻ thông tin, tạo sự lan toả về các chủ trương lớn của Bộ Công an.

Điển hình là tuyên truyền Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Thông qua các bài viết nhằm nâng cao nhận thức mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của Nghị quyết, những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo. Tuyên truyền công tác xây dựng lực lượng Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thật sự liêm chính, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Cục Truyền thông CAND đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến, tự chuyển hoá”. Báo CAND, Truyền hình ANTV tổ chức các tuyến bài chuyên sâu, coi đây là việc làm thường xuyên. Những năm qua, Cục Truyền thông CAND phối hợp, chia sẻ thông tin với các cơ quan báo chí, tổ chức cho phóng viên đi thực tế tại cơ sở, phản ánh cuộc sống, công tác sinh động tại cơ sở, nhất là đối với lực lượng Công an xã công tác tại địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Từ đó, phát hiện, tuyên truyền, lan toả những tấm gương điển hình tiên tiến, vượt khó khăn, thách thức, hoà mình vào cuộc sống người dân, có những sáng kiến, cống hiến trong đảm bảo an ninh, trật tự, được dân quý, dân yêu. Tổ chức tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV như: Luật Căn cước; Luật Lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)...

Thông qua các tuyến bài nhằm làm rõ việc ban hành các dự án luật có ý nghĩa chính trị và pháp lý rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc giúp lực lượng Công an chủ động trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới. Nhiều bài viết góp ý những nội dung cụ thể đối với từng dự thảo luật nhằm khắc phục hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành, hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất.

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Đây là đề án liên quan đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp. Với ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của đề án, các cơ quan báo, truyền hình, phát thanh CAND đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền trên các ấn phẩm, làm rõ mục tiêu tổng quát của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi