Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước

Trước đó, chiều 21/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Quốc hội thảo luận tại Đoàn. Người được Quốc hội đề cử là Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức danh Chủ tịch nước. 

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước -0
Đại tướng Tô Lâm, tân Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đầu giờ sáng 22/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến ĐBQH thảo luận tại Đoàn; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước và tiến hành bầu Chủ tịch nước đối với Đại tướng Tô Lâm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước với đa số ĐBQH tán thành.

Nghi thức tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước diễn ra trang trọng tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. 

Nguồn: Báo cAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi