Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng CSND I với phong trào “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành Đảng viên”

 

Niềm tự hào dân tộc – Đảng Cộng sản Việt Nam

Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm tự hào, mơ ước, là thước đo phấn đấu, sự trưởng thành của mỗi đoàn viên thanh niên. Mỗi đoàn viên thanh niên cần phải xác định, xây dựng cho mình mục tiêu phấn đấu rõ ràng với động cơ, mục đích trong sáng, luôn kiên định với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phải luôn xác định “còn Đảng, còn mình”.

Đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng CSND I tích cực phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng CSND I luôn coi trọng việc tham gia xây dựng Đảng, thường xuyên giới thiệu cho tổ chức cơ sở Đảng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong năm học 2019 – 2020, công tác giới thiệu phát triển Đảng của Đoàn trường có nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể giới thiệu cho Đảng ủy nhà trường kết nạp 151 quần chúng ưu tú vào Đảng; giới thiệu 102 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên nhà trường đã ban hành Hướng dẫn phân loại tổ chức đoàn và đoàn viên, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của nhà trường, trong đó có các tiêu chí cụ thể để công nhận Đoàn viên ưu tú. Những nội dung trong hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, qua đó tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên nhận thức được mục đích, tiêu chuẩn, từ đó có thể xây dựng kế hoạch phấn đấu một cách hợp lý, đảm bảo đạt kết quả cao.

Tự hào tiến bước dưới cơ Đảng

Để tiếp tục thực hiện phong trào đoàn viên phấn đấu sớm trở thành Đảng viên, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, mỗi đoàn viên thanh niên trước tiên phải xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, phải trả lời câu hỏi vào Đảng làm gì? Tại sao phải vào Đảng? Chúng ta vào Đảng là để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. Bác Hồ đã từng nói: “Mình vào Đảng để làm đầy tớ cho nhân dân. Làm đầy tớ cho nhân dân chứ không phải làm quan nhân dân; nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng”. Đồng thời, cần tìm hiểu kỹ các quy định về công tác phát triển Đảng, từ đó đặt ra các mục tiêu cụ thể, rõ ràng để phấn đấu.

Phấn đấu vào Đảng với lý tưởng cao đẹp

Thứ hai, mỗi đoàn viên thanh niên phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn (trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu), phải luôn trung thành với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đạo đức cách mạng là “cái gốc” của người cách mạng. Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.

Xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, một lòng hướng về Tổ quốc

Thứ ba, đoàn viên thanh niên cần phải cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình. Là cán bộ, giáo viên, công nhân viên cần phải thực hiện tốt công tác tham mưu, trợ lý, giảng dạy tốt, phục vụ tốt. Đoàn viên thanh niên là học viên không ngừng học tập tốt, rèn lyện tốt, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động đoàn như: phong trào vă hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động tình nghĩa xã hội, hiến máu tình nguyện...

Đoàn viên thanh niên phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Thứ tư, Đoàn Thanh niên nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục bản lĩnh, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, để đoàn viên thanh niên nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc được đứng trong hàng ngũ của đảng. Đồng thời tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động, phong trào, là điều kiện để phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú, để được giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phấn đấu trở thành Đoàn viên ưu tú để được giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ năm, cấp ủy chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác thanh niên của chi đoàn đặc biệt là công tác phát triển đảng; có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao với công tác đoàn và phong trào thanh niên, trong đó tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên phấn đấu, phát triển. Chỉ đạo Ban Chấp hành chi đoàn nắm bắt được các hoạt động, phong trào do đoàn cấp trên, nhà trường phát động, từ đó đưa ra kế hoạch, chương trình hoạt động phù hợp để tạo điều kiện cho mọi đoàn viên thanh niên trong chi đoàn có thể tham gia, phát huy được sức sáng tạo, nhiệt huyết của mình.

Mỗi đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng CSND I cần nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng, phát triển Đảng, xác định động cơ, mục đích đúng đắn để phấn đấu trở thành Đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Phải không ngừng tích cực, nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện, đồng thời tham gia nhiệt tình các hoạt động đoàn, công tác thanh niên, đó là cơ sở, điều kiện để phong trào “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành Đảng viên” tại nhà trường ngày càng phát triển hơn nữa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Võ Hữu Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác