Chủ Nhật, 21/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”

Hoạt động phong trào

Phong trào văn hóa, văn nghệ - Một điểm sáng trong hoạt động của Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng CSND I

Trong những năm qua, cùng với những bước phát triển đi lên của Nhà trường, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được những kết quả toàn diện, các hoạt động Đoàn dần đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, cũng như nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Nhiều hoạt động phong trào được Đoàn Thanh niên nhà trường triển khai hiệu quả trong đó phong trào văn hóa, văn nghệ đã và đang là một điểm sáng đáng chú ý, có sức lan tỏa sâu rộng lớn, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên nhiệt tình tham gia.

Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng CSND I phối hợp bàn giao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng

Tọa đàm - trao đổi

Gương sáng đoàn viên

Đại úy Võ Hữu Vũ, Phó Bí thư đoàn trường - gương điển hình tiên tiến của tuổi trẻ Trường Cao đẳng CSND I

Việc xây dựng điển hình tiên tiến trong CAND nói chung và trong tuổi trẻ CAND nói riêng là nội dung được Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND hết sức quan tâm, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục. Phát huy tính xung kích, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, những năm qua đã có nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người Công an cách mạng, mưu trí dũng cảm; tận tụy trong công tác, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đại úy Trần Thị Duyên, cán bộ đoàn năng động, người giáo viên trẻ tiêu biểu

Ấn phẩm