Thứ Năm, 25/4/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Vai trò của Đoàn Thanh niên trong tổ chức các hoạt động đoàn góp phần giáo dục bản lĩnh chính trị, lòng yêu ngành, yêu nghề cho đoàn viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tư an toàn xã hội, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường học viên các trường CAND, họ cần được ươm mầm tri thức, rèn luyện về trình độ chuyên môn và tu dưỡng đạo đức để khi ra trường họ có đủ bản lĩnh chính trị, lòng yêu ngành, yêu nghề, trình độ chuyên môn. Nhận thức tầm quan trọng ấy, công tác giáo dục, rèn luyện học viên trong các trường CAND những năm qua luôn được Đảng ủy, cấp ủy lãnh đạo các đơn vị trong khối nhà trường quan tâm thực hiện, trong đó Đoàn Thanh niên luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục của đoàn.

Trong những năm qua Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I luôn kiên trì thực hiện phương châm giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn, từ đó xuất hiện nhiều mô hình, phương pháp giáo dục mới, phát huy nhân tố tự giáo dục, tự rèn luyện của từng đoàn viên thanh niên góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng yêu ngành, yêu nghề cho đoàn viên.

Đoàn trường tổ chức Chương trình Chào tân học viên K57S - một trong những hoạt động chính trị đầu khóa của học viên mới

Các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn trường được định hướng về nội dung sao cho phù hợp với đối tượng tác động, gắn với các sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước, của Ngành, của nhà trường đảm bảo về mặt nội dung, có trọng tâm, trọng điểm. Hình thức, biện pháp, mô hình giáo dục phong phú, phù hợp với tâm lý của học viên, có tác động tích cực, nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên. Cụ thể: Đoàn trường phối kết hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động thiết thực trong giáo dục học viên đầu năm học, khóa học như: Tổ chức chương trình chào tân học viên, phối hợp với phòng Quản lý đào tạo, phòng Quản lý học viên quán triệt văn bản liên quan đến công tác quản lý giáo dục học viên; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu truyền thống, các hoạt động giáo dục của đoàn… Trong năm học, công tác giáo dục chính trị tư tưởng là việc làm thường xuyên nhằm bồi dưỡng niềm tin, đạo đức cách mạng và lòng trung thành với Đảng cho đoàn viên thanh niên. Đã có nhiều cách làm hay được vận dụng sáng tạo và tổ chức thực hiện như: tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng, các Nghị quyết của Đảng ủy CATW, thi tìm hiểu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tìm hiểu  “Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp”... Công tác giáo dục pháp luật và ý thức chấp hành điều lệnh CAND, các quy định của ngành, nội quy của đơn vị, nhà trường được được lồng ghép vào các hoạt động đoàn từ đó phát huy tính hiệu quả, tác động tích cực, định hướng nhận thức chính trị, tư tưởng, thái độ của đoàn viên thanh niên.