Thứ Tư, 21/2/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Nhiều hoạt động trong ngày đầu tiên Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX

Ngày 6-12-2015, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều hoạt động như: Các Đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Họp trù bị và biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Giao lưu điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước...

Trong Phiên trù bị, Ban tổ chức Đại hội đã phổ biến chương trình, nội quy Đại hội; báo cáo thành phần, cơ cấu đại biểu về dự Đại hội ; thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch  và Thư ký Đại hội; Duyệt các nghi thức phục vụ ngày khai mạc...

Đại hội có chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội có nhiệm vụ: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015; biểu dương, tôn vinh các Anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc.

Đồng thời, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng. Tổng số đại biểu dự Đại hội là 2.000 đại biểu, trong đó có 1.800 đại biểu chính thức.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác