Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Lưu bút
(Thơ cho những người bạn và cuộc chia tay)

Chiếc hôn yêu cuối cùng

Em chờ người lãng tử

Hạ đã ngã hồn sâu

Đắng biệt tiếng thơ đầu.

 

Bên thềm vương nắng bay

Một ngày ve râm rả

Tôi hứng vào diệu vợi

Bóng tóc dời xa bay

 

Đã xa và chưa xa

Cho nhau đôi lời ngỏ

Biết đâu có đôi lần

Ta khát tìm quá khứ

 

Cậu có bút trong tay

Mình xin đôi dòng mực

Trang giấy trắng bây giờ

Đâu chỉ mong lời giảng.

 

Dòng lưu bút hôm nay

Sẽ thành mây dĩ vãng

Mùa cuối phượng đời người

Hóa làm mưa thầm biệt….

 

Gặp gỡ cũng là duyên

Bạn bè rồi trường lớp

Đôi khi mối tình đầu

Khiến tim mình trăn trở

 

Còn điều gì chưa nói

Nói trọn với hôm nay

Biết đâu ngày mai nữa

Ta người dưng qua đường…

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi