Thứ Năm, 25/4/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I phấn đấu rèn luyện “Dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn”, thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

Cùng với những bước phát triển đi lên của Trường Cao đẳng CSND I, tổ chức đoàn và tuổi trẻ nhà trường không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu trên các lĩnh vực công tác, học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nhằm tạo sự chuyển biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tự tu dưỡng trong học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu, Đoàn Thanh niên nhà trường tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hướng tới mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên có “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”. Trong đó:

“Tâm trong” nói về đạo đức, nhân cách, bản lĩnh chính trị. Người thanh niên có “Tâm trong” là người luôn nêu cao tinh thần yêu nước, có niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn. Những phẩm chất của người thanh niên có “Tâm trong” như: Yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, tự trọng, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư...

“Trí sáng” chính là kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ. Thanh niên có “Trí sáng” là người luôn nêu cao tính tự giác trong học tập, không ngừng trau dồi nâng cao kiến thức, kỹ năng, có ý thức sử dụng những tri thức, kiến thức đã học đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người có “Trí sáng” cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản như: Có tri thức, kỹ năng, sáng tạo, thạo nghề nghiệp, giỏi chuyên môn, cầu thị, có ý thức tự học, khỏe mạnh về thể chất và tinh thần...

 

Đoàn viên thanh niên dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây dựng hoài bão lớn

“Hoài bão lớn” đó là lý tưởng, ý chí phấn đấu, tinh thần dấn thân, khát vọng. Thanh niên có “Hoài bão lớn” là người có ước mơ, khát vọng, lý tưởng cao đẹp, sống kiên định với mục tiêu, lý tưởng đúng đắn. “Hoài bão lớn” thể hiện ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khát vọng, sống có lý tưởng, tuân thủ pháp luật; có tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến cho đất nước...


Đoàn viên thanh niên nhà trường hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động

Đoàn viên thanh niên nhà trường đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không ngừng học hỏi, tu dưỡng về chính trị, đạo đức, lối sống cũng như chuyên môn nghiệp vụ; hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, tích cực phấn đấu rèn luyện theo các nội dung “Dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn”.

Để tiếp tục cổ vũ đông đảo đoàn viên thanh niên thi đua rèn luyện “Dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn” cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, Đoàn Thanh niên nhà trường cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên.

Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức giáo dục trong đó tập trung giáo dục đoàn viên thông qua các hoạt động thực tế. Tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường định kỳ gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với đoàn viên để nắm bắt kịp thời và có những biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp. Triển khai nghiêm túc Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”.

Hai là, đề cao sự nêu gương của đoàn viên thanh niên khối cán bộ, giáo viên đặc biệt là cán bộ Đoàn.

Đoàn viên khối cán bộ, giáo viên cần làm tốt công tác nêu gương và định hướng cho đoàn viên khối học viên rèn luyện theo tiêu chí “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”. Việc thực hiện, kiểm điểm theo 16 điều “nên và không nên” quy định về tác phong, lề lối cán bộ Đoàn cần được thực hiện một cách nghiêm túc.

Ba là, phát huy tinh thần tự giác học tập, rèn luyện của đoàn viên.

Đoàn viên thanh niên nhà trường cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của mình đối với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Không ngừng phát huy những kết quả đạt được, tích cực học tập, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, kỹ năng hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của nhà trường. Thắp sáng niềm tin và ý chí quyết tâm ở mỗi đoàn viên, để mỗi đoàn viên đủ trí, đủ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thực tiễn để đoàn viên rèn luyện và phấn đấu.

Từ thực tiễn phong trào phải tạo môi trường định hướng, giúp đoàn viên hoàn thiện nhân cách, góp phần xây dựng giá trị hình mẫu của người thanh niên thời kỳ mới. Ban Chấp hành Đoàn trường cần phát hiện và phát huy năng lực, sở trường của từng đoàn viên trong từng hoạt động. Tích cực phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay trong đoàn viên, để nhân rộng và phát triển trong Chi đoàn, trở thành hạt nhân cuốn hút, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ với đoàn viên. Thông qua nhiều hoạt động phong phú, phù hợp như: Tổ chức “Hoạt động về nguồn” cùng với các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”...

Năm là, phát hiện, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Ban Chấp hành Đoàn trường cần làm tốt công tác tham mưu thực hiện nêu gương điển hình tiên tiến, thực hiện bình xét, khen thưởng cho đoàn viên xuất sắc, ưu tú qua đánh giá cuối năm, trong đó, có xét đến tiêu chí đăng ký các tiêu chí thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

Tiêu chí hình mẫu thanh niên thời kỳ mới

Hình mẫu thanh niên thời kỳ mới: “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”là một mục tiêu quan trọng trong xây dựng hình mẫu người đoàn viên thanh niên tại nhà trường. Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên nhà trường cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trên nhằm xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện./.

Thiếu tá Vũ Hưởng Lộc - Bí thư Đoàn Thanh niên

 

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác