Thứ Năm, 23/5/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Mùa xuân tuổi trẻ

Lời nhắn nhủ của Bác đã giúp thế hệ trẻ chúng ta nhận thức và thấm thía hơn về vai trò, trách nhiệm của mình với tương lai đất nước. "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Cuộc đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Tuổi trẻ là chặng đời con người có thể có những đóng góp lớn lao nhất cho xã hội. Bởi lẽ, đây là thời điểm sung sức nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tuổi trẻ có biết bao ước mơ, hoài bão, thêm vào đó là sự năng động và sáng tạo,là sức bật mạnh hơn hết thảy,thì không có gì có thể bàn cãi, thế hệ trẻ sẽ là những chủ nhân của đất nước, sẽ là nguồn động lực hàng đầu trong công cuộc xây dựng một đất nước phát triển và giàu mạnh.


Nhận thức được điều đó, tuổi trẻ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I luôn xác định để có thể sống và đóng góp một phần công sức của mình cho sự phát triển chung của đất nước, cần phải chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để tiến vào tương lai, đảm đương vai trò, sứ mệnh thiêng liêng của mình.  Thấm nhuần lời Bác dạy: "Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”, là thế hệ tuổi trẻ đang công tác và học tập dưới mái Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I , để chuẩn bị hành trang vào tương lai, mỗi chúng ta phải là những con người có đạo đức tốt, có nhân cách tốt, đồng thời không ngừng nỗ lực để nâng cao tri thức, hiểu biết, trí tuệ nhằm đem tài năng của mình phục vụ cho Tổ quốc.

Nhiệm vụ đầu tiên đặt ra đối với thế hệ trẻ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I là phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng bản thân về phẩm chất đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức cách mạng là gốc của người cách mạng, từ rất sớm và xuyên suốt cuộc đời cách mạng của mình. Trong Di chúc,  Người nhấn mạnh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân... Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanh niên, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Người coi đạo đức như gốc của cây, như nguồn của sông, cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hoá, xấu xa thì còn làm nổi việc gì? . Vai trò nền tảng của đạo đức cách mạng được Hồ Chí Minh khẳng định: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới, là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có  đạo đức cách mạng  làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Đạo đức trở thành nhân tố quyết định sự thành bại của mọi công việc, phẩm chất mỗi con người: “Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuận đạo đức cách mạng, hay là không”.Nhiệm vụ tiếp đến đặt ra đối với thế hệ trẻ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, để có thể thực sự trở thành những chủ nhân vững vàng của đất nước tương lai, đó là phải không ngừng học tập, nắm bắt một cách đầy đủ những kiến thức cơ bản để có thể tiến xa hơn trên con đường khám phá tri thức nhân loại, trở thành lực lượng lao động tri thức, trở thành những con người cốt cán của thời đại khoa học kĩ thuật. Tương lai đất nước phụ thuộc vào việc học của chúng ta. Lời nhắn nhủ của Bác đặt trong hoàn cảnh hiện nay càng sâu sắc hơn bao giờ hết. Sự phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật, của hoa học tự nhiên, khoa học xã hội sẽ không chấp nhận những ai bằng lòng với những gì mình đang có. Mỗi người phải ý thức rõ vai trò chủ nhân tương lai đất nước. Không ngừng học tập và học hỏi, học với tất cả sự nhiệt tình và niềm say mê khám phá để tiếp cận chân lí của khoa học.


Bên cạnh đó, việc rèn luyện để được toàn diện thì chúng ta không thể không nhắc tới việc rèn luyện thể dục thể thao. Bởi vì, cái quý nhất của mỗi con người là sức khỏe. Có sức khỏe tốt sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển được tốt hơn và ngược lại. Thể dục thể thao giúp chúng ta có được sức khỏe tốt, từ đó, có thể học tập tốt và tham gia các hoạt động ở nhà trường hay ngoài xã hội đạt hiệu quả cao hơn. Thể dục thể thao thao góp phần nâng cao chất lượng giáo dục giúp chúng ta trở thành con người có ích cho xã hội. Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đáng kính của chúng ta rất coi trọng việc rèn luyện thể lực, tăng cường sức khoẻ. Ngày 30/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 14 thiết lập Nha thể dục Trung Ương có nhiệm vụ nghiên cứu phương pháp và thực hành thể dục trong toàn quốc. Sau Tổng tuyển cử ngày 06/01/1946, Bác lại ký sắc lệnh số 38 (vào ngày 27/03/1946) về việc thành lập Nha Thanh niên và thể dục. Cùng thời điểm đó, Hồ Chủ Tịch đã có bài viết “ Sức khỏe và thể dục” đăng trên báo “Cứu quốc ra ngày 27/03/1946. Đây chính là lời hô hào đồng bào tập thể dục của Bác Hồ. Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển thì vai trò của việc rèn luyện thể dục thể thao ngày càng được nâng cao, đã trở thành một điều thiết yếu trong cuộc sống.

Nhận thức được vai trò quan trọng của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tuổi trẻ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản thân về mọi mặt, ra sức thi đua học tập, rèn luyện và thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Với ý chí, quyết tâm và đặc biệt với sức trẻ, sự sáng tạo, năng động, giáu nhiệt huyết, xung kích và không ngại khó khăn của mình, tuổi trẻ nhà trường thời gian qua đã thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển mái trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I nói riêng, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung.

Trung úy Bùi Hải Quân - Bí thư ĐTN

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác