Chủ Nhật, 21/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
CÂU HỎI CUỘC THI

Câu 1: Ý nghĩa nhân văn của Công ước Liên Hợp quốc về quyền trẻ em được thể hiện như thế nào?

Câu 2: Các biện pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng được quy định như thế nào?

Câu 3: Trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và các biện pháp bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em trên môi trường mạng được pháp luật quy định như thế nào?  

Câu 4: Nêu những hành vi bạo lực gia đình bị pháp luật nghiêm cấm? Nhà nước có những chính sách gì để phòng, chống bạo lực gia đình?

Câu 5. Trách nhiệm của cơ quan Công an trong phòng, chống bạo lực gia đình? Việc xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình được pháp luật quy định như thế nào?

Câu 6. Nêu các biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường và các biện pháp để hỗ trợ người học có nguy cơ bị bạo lực học đường?

Câu 7. Bộ Công an có trách nhiệm gì để bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường?

Câu 8: Thế nào là môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện? Các cơ sở giáo dục cần phải tiến hành những hoạt động gì để bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện?

Câu 9. Trình bày các nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội? Để phòng ngừa người dưới 18 tuổi phạm tội cần thực hiện những giải pháp gì?

Câu 10. Là học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đồng chí phải làm gì để góp phần bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật?

Nguồn: Khoa Luật

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi