Thứ Năm, 25/4/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
SẴN SÀNG ĐI BẤT CỨ ĐÂU, LÀM BẤT CỨ VIỆC GÌ VÌ ĐẢNG, TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN

Phát huy truyền thống “Ba sẵn sàng” và để xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và của nhân dân, tuổi trẻ trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I với các tiêu chí nền tảng là “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn” trong những năm qua, ngay từ trên ghế nhà trường  các bạn học viên đã không ngừng học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức sẵn sàng cho hành trang sau khi tốt nghiệp ra trường với phương châm: “Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì vì Đảng, tổ quốc và nhân dân”.

Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Ở nước ta, xu thế hội nhập mang tính đặc thù, chủ yếu là thu hút từ bên ngoài vào, do đó tác động rất lớn đến các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, đặt ra nhiều thách thức, bên cạnh đó tình hình tội phạm diễn ra hết sức phức tạp, đặc biệt là tội phạm tại các vùng sâu vùng xa, biên giới  nơi đó là những địa bàn mà lực lượng chức năng của ta còn mỏng, đường xá đi lại còn khó khăn. Lợi dụng vấn đề đó bọn tội phạm liên tục hoạt động mất ổn định tình hình an ninh trật tự.

Vì vậy với chủ trương của Đảng ủy CATW là tăng cường lực lượng cho những nơi còn thiếu, còn mỏng phục vụ cho công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm. Học viên các trường CAND sau khi ra trường sẽ được phân công công tác tại các địa bàn đã được phân công theo đúng quy định.

Với tinh thần đó, học viên các trường Công an nhân dân nói chung và học viên trường cao đẳng cảnh sát nhân dân nói riêng cần tiếp tục tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí minh nhằm nêu cao bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm, kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi học viên. Mỗi học viên cần tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao ý chí cách mạng tiến công. “Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì vì Đảng, Tổ quốc và nhân dân”.

Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, học viên trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I đều nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì đất nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Nguồn: Đoàn Thanh niên

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi