Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tuổi trẻ Trường Cao đẳng CSND I hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an; Ban Thường vụ Đoàn trường tham mưu ban hành kế hoạch triển khai đợt thi đua chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong tuổi trẻ nhà trường. Theo kế hoạch, đoàn viên thanh niên nhà trường xung kích tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ bầu cử; triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của người đoàn viên; xây dựng và triển khai các hoạt động tình nguyện gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà trường; triển khai xây dựng các công trình, phần việc thanh niên góp phần tạo cảnh quan môi trường Xanh – Sạch – Đẹp… các hoạt động trên đã và đang tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên thanh niên nhà trường hướng tới ngày hội lớn của dân tộc.

Đoàn viên thanh niên chủ động nghiên cứu nguyên tắc, quy trình bầu cử và trích ngang, tiểu sử những người ứng cử

Công tác tuyên truyền, giáo dục luôn luôn được Ban Chấp hành đoàn trường chú trọng thực hiện, trong đó tập trung vào tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử của Đảng, Nhà nước, văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử và Ủy ban bầu cử các cấp; tuyên truyền pháp luật về bầu cử, các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, về quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử; tuyên truyền về Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, phân tích, làm rõ bản chất Nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; những thành tựu của Quốc hội trong thời gian qua.

Đoàn viên thanh niên tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ bầu cử

Để mỗi đoàn viên thanh niên hiểu sâu sắc và ý nghĩa hơn quy định và tinh thần về bầu cử, Ban Chấp hành đoàn trường đa dạng các hình thức tuyên truyền như: Thực hiện các ấn phẩm tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, panô... tại các địa điểm trong nhà trường; xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền trên mạng xã hội (khung hình đại diện, hình nền) tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; cung cấp tài liệu, thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn; triển khai văn bản tuyên truyền và vận động đoàn viên thanh niên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền trên hệ thống phát thanh thanh niên, website của nhà trường, trên bảng tin thanh niên. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên hiểu hơn mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đồng thời nhận thức rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cử tri trong việc sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng để bầu vào cơ quan quyền lực các cấp.

Đoàn viên thanh niên tích cực thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ bầu cử

Nhằm cổ vũ tinh thần đoàn viên thanh niên thi đua trong công tác, học tập, rèn luyện, Đoàn Thanh niên phát động phong trào hành động cách mạng trong tuổi trẻ nhà trường chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phát huy cao độ tinh thần xung kích, tình nguyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đẩy mạnh việc đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công tác chuyên môn; phấn đấu mỗi chi đoàn có 01 công trình, phần việc thanh niên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

          Đoàn viên thanh niên tích cực chuẩn bị các nội dung phục vụ bầu cử

Đa dạng các hoạt động tình nguyện tại chỗ và tình nguyện chung sức cùng cộng đồng trong đó tập trung vào các nội dung: tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trường đóng quân... Bên cạnh đó, Ban Chấp hành đoàn trường phát động trong tuổi trẻ xung kích xây dựng môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, tập trung xây dựng công trình “Vườn lan thanh niên”, tổ chức các buổi ra quân vệ sinh môi trường trước ngày bầu cử.

Đoàn viên thanh niên vệ sinh môi trường, chỉnh trang đơn vị hướng tới ngày bầu cử

Tiếp tục tuyên truyền và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; tích cực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra và khôi phục sản xuất; thăm, tặng quà, động viên cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân làm nhiệm vụ tại các tuyến đầu phòng chống dịch bệnh... nhằm đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử.

Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID – 19 đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đoàn viên thanh niên, những vấn đề phát sinh và có nguy cơ phát sinh để tham gia cùng lực lượng chức năng kịp thời đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Huy động thành viên câu lạc bộ truyền thông tăng cường các bài viết tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đang đến gần, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nhà trường sẽ là một cử tri gương mẫu, một tuyên truyền viên tích cực tham gia vận động, phục vụ bầu cử. Bằng sức trẻ, trí tuệ, niềm tin và lý tưởng, tin tưởng rằng, tuổi trẻ nhà trường với lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn được người có tâm, có tầm để phục vụ nhân dân, cống hiến cho đất nước./.

Đoàn Thanh niên

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác