Thứ Ba, 25/6/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I trả lại ví tiền cho người bị rơi

Bên trong có gần 9 triệu đồng và nhiều giất tờ tùy thân đều mang tên Nguyễn Thị Tuyến ở thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Đồng chí Thắng đã báo cáo với Lãnh đạo đơn vị nơi đang thực tập và nhờ tìm địa chỉ của người phụ nữ có tên giấy tờ trong ví để trả lại.

 
 Học viên Nguyễn Đức Thắng trả lại ví tiền cho chị Tuyến

Ngay trong sáng ngày 9/6/2014, chiếc ví, giấy tờ cùng tiền mặt đã được trao trả cho chị Nguyễn Thị Tuyến ở thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Hành động trung thực, nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất của học viên Nguyễn Đức Thắng đáng được biểu dương, khen ngợi.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi